Česká národní banka upozorňuje na svém webu na aktivity španělských společností Atlantic Global Asset Management a Questra World, které vystupují jako členové obchodní skupiny Questra Holding. Společnosti nabízejí prostřednictvím svých zástupců v ČR obhospodařování majetku zákazníků a správu investičních fondů. V ČR však tyto společnosti nemají k poskytování investičních ani jiných finančních služeb řádné povolení.

Centrální banka na svých webových stránkách upozorňuje potenciální klienty těchto španělských společností, že případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna. Seznamy registrovaných a regulovaných subjektů zveřejňuje ČNB rovněž na svých webových stránkách.

Před činností těchto společností dříve varovali v Belgii a Rakousku

Česká národní banka na svém webu rovněž uvedla, že před činností Questra Holding již dříve varovali i další zahraniční regulátoři (např. rakouský orgán dohledu FMA a belgický orgán dohledu FSMA). Na aktivity španělských firem operujících bez potřebných povolení upozornila i Národní banka Slovenska.

ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, a stará se tak o finanční stabilitu a bezpečné fungování finančního systému v ČR. Vykonává rovněž dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a má také na starosti devizový dohled.