Ve čtvrtém kvartálu roku 2016 skončila platební bilance ČR schodkem 22,8 miliardy korun, negativním výsledkem skončila také v předchozích čtvrtletích minulého roku. V prvním čtvrtletí roku 2016 však běžný účet vykázal přebytek 109,9 miliardy Kč, díky čemuž byl v minulém roce běžný účet platební bilance ČR v kladných číslech.

Česká národní banka ve čtvrtletních výsledcích platební bilance zveřejnila aktualizované údaje rovněž za roky 2014 a 2015, které zohledňují především konkrétnější čísla o přímých zahraničních investicích a vývozu a dovozu zboží a služeb. V roce 2015 skončil běžný účet platební bilance v přebytku 11,3 miliardy Kč, v přechozím roce 2014 pak přebytek činil 7,9 miliardy Kč, v roce 2013 naopak platební bilance vykázala schodek 21,8 miliardy.

Ve čtvrtém kvartálu roku 2016 skončila bilance zboží a služeb v přebytku 64,2 miliardy Kč. Proti tomu působily čisté půjčky do zahraničí v celkové výši 11,5 miliardy Kč a schodek 72,9 miliardy Kč u prvotních důchodů, který zapříčinil mimo jiné růst objemu dividend vyplacených do zahraničí. „Rezervní aktiva vzrostla o 173,8 miliardy korun (bez vlivu kurzových rozdílů) v důsledku vlastních transakcí (devizové intervence) a transakcí pro klienty ČNB,“ informovala Česká národní banka.

Důchody kvůli financím poukázaným Českou republikou do rozpočtu Evropské unie byly ve čtvrtém kvartálu ve schodku 14,1 miliardy Kč. V rámci podnikového sektoru v posledním čtvrtletí minulého roku byl čistý příliv peněz ze zahraničí ve výši 24,4 miliardy Kč, ve vládním sektoru naopak díky splátkám úvěrů vůči zahraničí bylo vydáno 9,9 miliardy Kč.

 

Platební bilance ČR (vybrané položky, v miliardách Kč):

Období Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 4. čtvrtletí 2016
Běžný účet 52,642 11,283 7,883 -22,842
– zboží a služby 351,696 266,070 275,602 64,221
– prvotní důchody -271,762 -254,838 -260,789 -72,937
– druhotné důchody -27,292 0,051 -6,930 -14,125
Kapitálový účet 53,510 101,895 32,319 1,215
Finanční účet 117,678 175,782 59,416 11,493
– přímé investice -140,957 49,748 -80,383 -14,830
– portfoliové investice -169,532 -164,135 90,269 -115,532
– ostatní investice -146,644 -56,367 -17,546 -39,963
– rezervní aktiva 563,521 351,306 73,123 173,847