V České republice bylo minulý rok odhaleno více než tři a půl tisíce kusů padělaných či pozměněných bankovek a mincí všech měn. Meziročně šlo o třetinový pokles. Padělků české měny bylo zadrženo více než padělků zahraničních bankovek a mincí, jejichž kvalita však byla oproti těm českým vyšší. Nejčastěji byly padělány pětisetkoruny a tisícikoruny, ze zahraničních měn padesátieurové a stodolarové bankovky.

O počtu padělaných bankovek a mincí zadržených v roce 2016 v České republice informoval 13. 3. na tiskové konferenci člen bankovní rady Vojtěch Benda. Celkové množství padělaných českých bankovek a mincí meziročně kleslo o 251 na 2132 kusů. Padělků cizích měn pak bylo zabaveno 1514, o 1404 kusů méně než v roce 2015.

Nejvíce padělků v Praze a Pardubicích

Dlouhodobě jsou nejčastěji padělány tisícikoruny a pětisetkoruny. V roce 2016 pak tvořily téměř tři čtvrtiny všech zadržených padělaných či pozměněných českých bankovek. Celková hodnota zadržených padělků v roce 2016 činila 2,2 milionu Kč, v roce 2015 se jednalo o 2,5 milionu Kč. Nejvíce padělků bylo zadrženo v Praze, následovaly Pardubice a Ústí nad Labem. V minulém roce byla v ČR zadržena pouze jedna padělaná mince.

Kvalitativně jsou padělky české měny v dlouhodobém horizontu spíše nevalné. Většina padělků bankovek se podle člena bankovní rady Vojtěcha Bendy stále tiskne na inkoustových tiskárnách: „Naprostá většina padělků byla i loni vytvořena méně pokročilými technikami. K jejich odhalení stačí veřejnosti kontrola základních ochranných prvků, a to ve třech jednoduchých krocích: promnutím bankovky mezi prsty, pohledem na bankovku proti světlu a jejím sklopením.“

Zahraničními padělky nejčastěji eura a dolary

Co se týká zahraničních bankovek, bylo v roce 2016 zadrženo 1187 kusů eurových padělků, kdy nejčastějším padělkem jsou padesátieurové bankovky. V případě dolarových bankovek bylo zadrženo 256 padělaných kusů. Nejčastějšími padělky byly stodolarovky. Kromě mincí bylo v ČR v minulém roce zadrženo i 25 padělaných eurových mincí.

Kvalita padělků zahraniční měny je pak vyšší než u českých bankovek a mincí. Většinou jsou tyto padělky hodnoceny jako zdařilé. Na rozdíl od padělků české měny převažoval u té zahraniční klasický tisk z plochy.

V oběhu přes 2,2 miliardy bankovek, nejvíce tisícikorun

V České republice bylo ke konci roku 2016 v oběhu přes 2,2 miliardy bankovek a mincí, což představovalo šestiprocentní meziroční nárůst. Hodnota peněz v oběhu stoupla z předloňských 508 miliard na zhruba 555 miliard Kč. Nejvíce bankovek v oběhu bylo ke konci loňského roku tisícikorunové hodnoty, a to 140,7 milionu kusů.

 

Počet padělaných a pozměněných bankovek a mincí 2000–2016:

Rok Počet
2000 9563
2001 7238
2002 6350
2003 11 187
2004 9361
2005 9337
2006 7922
2007 3576
2008 4612
2009 6955
2010 6529
2011 6002
2012 4514
2013 3130
2014 5461
2015 5301
2016 3646