Rakouský pojišťovací koncern Vienna Insurance Group (VIG) v minulém roce zdvojnásobil svůj zisk před zdaněním na (v přepočtu) téměř jedenáct miliard korun. Růst skupina vykázala ve všech odvětvích s výjimkou životního pojištění. Mimořádný nárůst předepsaného pojistného zaznamenala skupina VIG především v Rumunsku (24 %) a Srbsku (18,5 %).

VIG zaznamenala v minulém roce zisk před zdaněním ve výši 406,7 milionu eur. I díky výraznému nárůstu zisku management skupiny dle všeho navrhne valné hromadě zvýšení výplaty dividendy z dosaženého zisku o 33 % na 80 eurocentů za akcii. Pojišťovací skupina to sdělila ve své tiskové zprávě.

V roce 2016 vybrala VIG na pojistném o 31 milionů eur více než v roce 2015, celkem pak objem vybraného pojistného v minulém roce činil 9,051 miliardy eur. Růst skupina vykázala téměř ve všech odvětvích. Výjimku tvořilo pouze životní pojištění, které zaznamenalo 19% propad.

Podle VIG je na řadě trhů celkový objem pojistného nadále ovlivněn omezováním prodeje jednorázově placeného životního pojištění kvůli nízkým úrokům. Po očištění o zmíněnou část činí nárůst pojistného za loňský rok 4,4 %.

V Rumunsku nárůst předepsaného pojistného o čtvrtinu

Mimořádný nárůst předepsaného pojistného zaznamenala VIG v Rumunsku, kde se díky změnám na trhu pojistné zvýšilo o 24,4 %. Významný nárůst předepsaného pojistného pak VIG reflektovala i v Srbsku (18,5 %) a v Chorvatsku (9,4 %). Výsledky za Českou republiku pojišťovací skupina nezveřejnila.

Pojišťovna oznámila již v minulém roce, že ve střednědobém výhledu hodlá dosáhnout podílu na pojistném trhu v Srbsku, Chorvatsku, Maďarsku a Polsku minimálně ve výši 10 %. V Srbsku už se jí to se současným zvýšením podílu na 12 % podařilo, výraznou měrou tomu pomohla akvizice společnosti AXA. V Chorvatsku zaujímá 8,5 % a v Maďarsku 7,3 % trhu. Vzhledem k oživování ekonomiky skupina VIG předpokládá, že do roku 2019 se jí podaří navýšit objem předepsaného pojistného na 9,5 miliardy eur. Předpokládaný zisk by se pak měl pohybovat mezi 400 a 470 miliony eur.

O skupině Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group je mezinárodní pojišťovací skupina, která v současné době zahrnuje 50 pojišťoven ve 25 evropských zemích a zaměstnává zhruba 24 000 lidí. S akciemi VIG se obchoduje také na pražské burze. V České republice VIG působí prostřednictvím Kooperativy, České podnikatelské pojišťovny a Pojišťovny České spořitelny.