Daňové zatížení mezd v České republice v minulém roce nepatrně vzrostlo na čtyřicet tři procent, oproti předminulému roku o dvě desetiny procenta. Vůbec nejvyšší zátěž byla v Belgii, nejnižší pak v Chile.

Jak vyplývá ze zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), daňové zatížení mezd v ČR bylo osmé nejvyšší mezi všemi třiceti pěti členskými zeměmi.

Nejvyšší daňové zatížení ze všech zemí OECD měla v minulém roce Belgie, když tamní daňoví poplatníci odvedli státu ze své mzdy 54 procent. Nejnižšího daňového zatížení dosáhlo Chile – jeho výše byla na úrovni 7 procent. Daňové zatížení našich sousedů ze Slovenska bylo v rámci OECD třinácté nejvyšší, činilo 41,5 procenta.

Snížení daňové zátěže cestou k růstu ekonomiky

Ředitel centra OECD pro daňovou politiku a správu Pascal Saint-Amans poukázal na fakt, že snižování daňového zatížení mezd je jednou z důležitých cest k podpoře hospodářského růstu. Průměrné daňové zatížení mezd v rámci všech členských států OECD v minulém roce kleslo na 36 procent.

Navzdory relativně vysokému daňovému zatížení mezd jsou průměrné náklady na práci v ČR o více než polovinu nižší než v celé Evropské unii. Podle zprávy Eurostatu z minulého týdne průměrné náklady na práci v ČR v loňském roce činily 10,2 eura (272 Kč) na hodinu, průměr celé EU byl 25,4 eura na hodinu.

Nejvyšší náklady na práci v EU měli v minulém roce Dánové, zaměstnavatelé tam za jednu hodinu práce zaplatili v průměru 42 eur. Česká republika se umístila na 21. pozici a Slovensko, kde za hodinu práce zaplatil zaměstnavatel 10,4 eura, obsadilo příčku o jednu vyšší. Nejlevnější práce v rámci EU byla v Bulharsku, kde náklady činily 4,4 eura na hodinu.

Daňové zatížení mezd uvádí, jaké procento z celkových mzdových nákladů (mzda a pojistné hrazené zaměstnavatelem) tvoří daně z příjmu zaměstnanců a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Počítá se z průměrného příjmu svobodného a bezdětného zaměstnance.