Na podporu malých a středních podniků má jít téměř devět miliard korun formou bezúročných úvěrů a záruk. Dohodu o vytvoření a správě úvěrového a záručního fondu pro realizaci programu Expanze, která má podporu zajistit uzavřely Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Účelem programu je umožnit malým a středním firmám snazší přístup k bankovním úvěrům. Stejně jako zvyšování podnikatelských aktivit v regionech podporovaných státem.

Prostřednictvím programu Expanze by mělo být v rámci podpory malých a středních firem alokováno 8,8 miliardy korun. Bezúročnými investičními úvěry bude podpořeno přibližně 900 podnikatelských projektů. O úvěry budou moci podnikatelské subjekty požádat u Českomoravské záruční a rozvojové banky po uveřejnění výzvy. Výhledově by se mělo jednat o horizont několika týdnů. Úvěry poskytnuté žadatelům z řad podnikatelských subjektů umožňují odklad splátek jistiny až na 3,5 roku a mají sloužit zejména k nákupu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Úvěry ve výši 2 až 45 milionů

Bezúročné úvěry budou podnikatelským subjektům poskytovány maximálně do výše 45 % způsobilých výdajů, tzn. v rozmezí dvou až 45 milionů. „Tyto úvěry až se sedmiletou splatností bude podnikatelům poskytovat naše banka. Nezbytnou podmínkou však je, že financování projektu bude doplněno bankovním úvěrem od některé s námi spolupracujících komerčních bank nebo leasingových společností,“ sdělil šéf ČMZRB Jiří Jirásek.

Program podnikatelské podpory Expanze je složen ze dvou typů finančních nástrojů – poskytování záruky a zvýhodněných úvěrů. ČMZRB bude malým a středním podnikům poskytovat zvýhodněné úvěry a vydávat záruční listiny k úvěrům poskytnutým komerčními bankami, zajišťovat jejich administraci, správu, kontrolu a vymáhání až do úplného splacení zvýhodněných úvěrů.