Elektronická evidence tržeb (EET) poškodila téměř čtyřicet procent podnikatelů z oblasti cestovního ruchu. Vyplývá to z výsledků průzkumu Hospodářské komory ČR v segmentu cestovního ruchu. Největšími překážkami rozvoje podnikání v oboru jsou podle respondentů stav legislativy a podnikatelského prostředí a kvalita vzdělávání.

Zavedení EET poškodilo podle průzkumu 38 procent firem podnikajících v cestovním ruchu. Téměř čtvrtina podnikatelů z této oblasti, 23 procent, naproti tomu odpověděla, že se jejich podnikání díky EET výrazně či spíše zlepšilo. Žádnou změnu nepocítilo 31 procent dotazovaných subjektů.

Navzdory snížení sazby DPH u restaurací a stravovacích služeb na 15 procent (z původních 21 procent) žádný z respondentů ceny svých služeb nesnižoval. Z průzkumu naopak vyplývá, že čtvrtina subjektů využila EET ke zvýšení svých cen.

Sdílená ekonomika je pro 43 % respondentů přirozeným jevem

Celkem 43 procent dotazovaných uvedlo, že sdílenou ekonomiku, jako jsou například služby fungující skrze aplikace Airbnb či Uber, vnímají jako něco přirozeného, co by však mělo být legislativně podchyceno. Devatenáct procent respondentů, tedy téměř pětina, vnímá tyto služby jako nedovolené podnikání.

Dle ministryně pro místní rozvoj (MMR) Karly Šlechtové (ANO) zavádí připravovaná novela zákona o místních poplatcích poplatky i pro sdílené ubytování: „Do novely zákona o místních poplatcích MMR navrhuje, a já doufám, že to bude přijato i gestorem zákona, což je ministerstvo financí, aby každý, kdo poskytuje ubytování, platil poplatek.“

S připravovanou novelou zákona o místních poplatcích nesouhlasí 45 % podnikatelů

Necelá polovina firem v cestovním ruchu (asi 45 procent) nesouhlasí s připravovanou novelou zákona o místních poplatcích, která má sloučit poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský a rekreační pobyt do jednoho poplatku z ubytování hrazeného návštěvníkem. Ministryně Šlechtová navrhuje navýšení maximální sazby z nynějších 21 korun za den (patnáctikorunový poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a šestikorunový poplatek z ubytovací kapacity) na maximálně jedno euro, tedy 27 korun. Stanovení konečné výše sazby budou mít v kompetenci obce.

Překážkami pro rozvoj podnikání jsou legislativa nebo stav podnikatelského prostředí

Největšími bariérami pro rozvoj podnikání v cestovním ruchu je podle dotazovaných subjektů stav legislativy a podnikatelského prostředí a kvalita vzdělávání. Vznik zákona o podpoře cestovního ruchu, který by definoval způsob organizace a řízení cestovního ruchu včetně způsobu jeho financování, kvituje 36 procent podnikatelů.

Průzkumu Hospodářské komory České republiky se zúčastnilo 101 firem z oblasti cestovního ruchu.