V Česku je registrováno téměř půl milionu společností s ručením omezeným, z nichž muži ovládají padesát sedm procent a ženy čtrnáct. Zbylých dvacet devět procent firem nemá nadpolovičního vlastníka. Firmy, které vedou muži, zpravidla vykazují vyšší tržby.

Informace přinesla ve své analýze poradenská společnost Bisnode. Muži se častěji specializují na oblast silniční nákladní dopravy, na demoliční činnost a přípravu staveniště. Ženy se pak ve větší míře soustředí na audit, účetnictví, daňovém poradenství a specializované ambulantní péči.

V ČR je registrováno 458.568 společností s ručením omezeným a akciových společností. Obchodní společnosti s mužem jako majoritním vlastníkem většinou vykazují vyšší tržby než firmy kontrolované ženami. Nejvyšší pětinové zastoupení žen, coby majoritních majitelek českých firem, je u podniků s ročními tržbami do tří milionů korun.

Podle databází a výpočtů Bisnode je podíl žen, jako majoritnich majitelek, u firem s tržbami většími než miliarda korun pod hranicí jednoho procenta. Zastoupení firem majoritně vlastněných muži na podnikatelské základně roste až do tržeb ve výši deseti milionů korun. S dalším nárůstem tržeb pak jejich podíl klesá ve prospěch subjektů s majoritním vlastníkem zpravidla jinou právnickou osobou. Přes 80 procent společností s více než miliardovými tržbami je ovládáno jinou právnickou osobou.

Majoritní vlastníci českých firem

Počet firem Podíl na celku v procentech
Majoritní vlastník žena 64 998 14,17
Majoritní vlastník muž 260 887 56,89
Ostatní* 132 683 28,93

*subjekt je zpravidla majoritně vlastněn právnickou osobou nebo nemá majoritního vlastníka (např. 50 procent muž a 50 procent žena)

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode