Výdaje na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), jenž by měl letos vzniknout, mají činit přes dvě stě milionů korun. Úřad má mít vlastní rozpočtovou kapitolu ve státním rozpočtu. Zavádí ji vládou včera schválená novela zákona o státním rozpočtu na rok 2017. Na tiskové konferenci to uvedl premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Kybernetický úřad má vzniknout 1. července tohoto roku vyčleněním z Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), jenž má doposud na starosti dohled nad počítačovou bezpečností v České republice. Výdaje nového úřadu budou letos činit asi 214 milionů korun, z toho kapitálové výdaje budou ve výši 139 milionů korun a běžné výdaje 75 milionů korun. „Cílem vlády je, aby tento úřad vznikl už letos. Proto také předkládáme změnu letošního státního rozpočtu,“ informoval Bohuslav Sobotka.

Podle nově schváleného návrhu by měl nový úřad získat 183 milionů korun přímo z rozpočtu NBÚ, dalších 31 milionů potom z nespotřebovaných výdajů. Předloha uvádí, že „finanční prostředky budou do rozpočtu NÚKIB převedeny po jeho vzniku rozpočtovým opatřením dle skutečného čerpání výdajů“. NBÚ disponuje ve schváleném rozpočtu na tento rok výdaji zhruba ve výši 490 milionů korun.

Agenda nového kybernetického úřadu

Nový kybernetický úřad by měl od NBÚ převzít agendu kybernetické bezpečnosti, část problematiky ochrany utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech, kryptografickou ochranu či neveřejné služby v rámci družicového systému Galileo.

Sídlo nového NÚKIB bude v Brně, když už v listopadu minulého roku vláda rozhodla, že úřad vytvoří v Brně – Černých Polích z části původních kasáren. Kapacita úřadu by měla být až 400 pracovníků. Výstavba nového objektu by měla proběhnout v letech 2018 až 2023.

Kybernetické útoky mohou ohrozit každodenní život v Česku

Během posledních let jsou kybernetické útoky na kritickou či důležitou informační infrastrukturu na vzestupu. V současnosti vládní tým GovCERT eviduje asi 100 bezpečnostních incidentů měsíčně. Útoky ze strany státních i nestátních aktérů mohou ohrozit klíčové služby státu, zajištění bezpečnosti a jeho obranyschopnost. Útoky však mohou rovněž ohrozit soukromé podniky či zasáhnout do běžného života obyvatel.