Rozhovor s Radomilem Bábkem, předsedou Asociace podnikatelů a manažerů.

Buduje se opět třídně rozdělená společnost, skoro jako v padesátých letech. Média, především ta veřejnoprávní, by měla kritizovat vládu. Největší chybu udělal Andrej Babiš svým vstupem do politiky, kdy krátkodobě vydělal, ale dlouhodobě prodělá. Tak komentuje současný stav České republiky předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek.

Aktuální kauzou jsou tzv. darovací trhy, které by měly nahradit ty původní farmářské. Kdy si prodejce se zákazníkem darují na jedné straně zboží, na straně druhé peníze. Na tuto reakci na EET se díváte jak?

Mísí se ve mně dva pocity. Darovací trhy jsou i nejsou špatně, mám k tomu ambivalentní postoj. Dobře jsou proto, že vítám vždy jakoukoli aktivitu občanů. Na druhou stranu negativní důsledky EET nebudou pak širší veřejnosti patrné. Když se budou trhy konat v jakékoli podobě, veřejnost si řekne, že se vymyslelo řešení, a jede se dál. Ovšem kdyby ta hospodyňka, která si na farmářských trzích zvykla nakupovat, najednou viděla, že trhy prostě nejsou, určitě by se zamyslela, že něco není v pořádku.

Takže doporučení vás jako poradce podnikatelů by k darovacím trhům znělo?

Rozhodně nepořádat. EET je potřeba zrušit jako takovou, ne hledat odbočky, okliky, pořád je to zákon a zákony se musí dodržovat, ne obcházet, ať jsou jakékoli. Pojďme místo těch trhů v sobotu demonstrovat proti vládě a vybízet, aby nepřijímala podobné zákony. U této vlády ideálně aby nepřijímala už vůbec žádné. Jen tento o EET aby zrušila. Víte, já taky při tom cítím určitou odpovědnost. Ono je snadné v uvozovkách zblbnout pár tisíc drobných podnikatelů, ale následky by si nesli potom oni, ne já. Počítám, že až na nějaký takový darovací trh dorazí finanční správa, budou létat cucky. Ano, mohou se pak soudit se státem, ale to nemá vliv na to, že tu pokutu padesát tisíc musí prostě hned zaplatit. A média nebudou obhajovat každého jednoho podnikatele ve sporu se státem. Pokud vůbec by je obhajovala.

Myslíte, že by se z toho nestala větší mediální kampaň, veřejnost by se podnikatelů nezastala?

Nevznikla by žádná obhajující kampaň a veřejnost by se podnikatelů a živnostníků nezastala. Celkově se opět buduje třídně rozdělená společnost, jako v padesátých letech, pracuje se se závistí, nepřátelstvím proti drobným a středním podnikatelům. Pracuje se s ideou postsociálního státu, kupují se levicoví voliči všelijakými sociálními dávkami. Takhle to vypadalo na Západě v osmdesátých letech, kdy tam startoval model sociálního státu. Naproti tomu pravicového voliče nejde koupit, ten jen potřebuje klid, aby mohl podnikat. A podívejte se dnes na mainstreamová média. Soukromá jsou ve vlastnictví skupin podnikatelů, ta budou hájit zájmy svých majitelů. A veřejnoprávní média? Taková Česká televize ještě před čtyřmi pěti lety tvrdě kritizovala vládu, k dnešní vládě je servilní, stejně servilní je i k Andreji Babišovi. V podstatě vystupuje dost politicky.

Ale z EET se téma stalo, v médiích se o tom hovoří, lidé demonstrují proti Andreji Babišovi.

Protože si možná někteří lidé, ale pořád spíše jen podnikatelé a jejich přátelé, začínají uvědomovat, že EET a všechny ty šikanózní zákony a návrhy proti podnikání jsou obrovskou hrozbou pro společnost. Jde o ovládnutí nejen podnikatelského prostředí, stát získává obrovské množství informací o nás všech, které nepotřebuje vědět. Například u podnikatele dnes už ví, kdo jsou jeho odběratelé, s jakou marží(!) pracuje, jaký vliv třeba na jeho podnikání má sezonnost. Navíc, stát si z podnikatelů udělal svoje vlastní dráby, výběrčí daní, například u DPH. Podnikatel státu zadarmo eviduje a vybírá za něj daň. Pokud to nebude dělat, bude sankcionován.

A co ony demonstrace proti Andreji Babišovi? Není to signál, že se přece jen něco děje?

Signál to je. Společnost se pomalu, ale jistě probouzí, lidé si začínají všímat omezování svobod a privatizace státu. Andrej Babiš však dobrovolně z politiky neodejde. Nemůže. Šel do politiky, aby uchránil a posílil svůj byznys. To se mu podařilo, jeho firmy zvýšily zisky. Jenže teď je v situaci, že kdyby odešel, celé se mu to zhroutí. Myslím, že už ví, že vstup do politiky byl jeho největší omyl. Mohl dál fungovat jako doposud, být v závětří. Takhle přišel, hodil veřejně doprostřed bažiny kámen, ze dna se uvolnil plyn a bažina se rozhýbala. Ty pomalé vlny bažiny ho mohou potopit. Tedy, domnívám se, že krátkodobě jistě vydělal, ale z dlouhodobého hlediska prodělá.

Má tedy smysl v této zemi vůbec podnikat? Když je to taková bažina?

Ale bažina není podnikání obecně, podnikání drtivé většiny podnikatelů. Bažina plná tlejícího svinstva je podnikání Andreje Babiše. Pomalu, ale jistě začíná vyplouvat na povrch, jak se dostal ke svým firmám, jak obchodoval se státem, jak vydělával na dotacích, a tak dále. Samozřejmě má smysl podnikat. Odchodem či setrváním Andreje Babiše v politice svět okolo nás neskončí.

Zaujalo mě na vašich stránkách, že jste „rozjížděč“, co to znamená?

Rozjížděč znamená, že jsem na začátku projektů, u jejich zrodu. Projekty, které už běží, mají roztočený setrvačník, mě tolik nebaví. Rád se jako vizionář dívám do budoucnosti, jak to bude nebo by mohlo fungovat v dlouhodobější perspektivě. Bavím se s mladými lidmi, podporujeme jejich nápady ve startup firmách, ať už radou nebo finančně. Pomáháme jim roztočit ten setrvačník. Co bych ale dodal ještě ve vztahu k politice, to je stav českého školství a jeho nutná kompletní rekonstrukce. Stojíme před průmyslovou revolucí 4.0 a z našich škol vycházejí absolventi, kteří všechno vědí nejlépe a maturitou nebo státnicí pro ně vzdělávání skončilo. To je naprostý a fatální omyl. Žijeme v době, kdy se člověk musí vzdělávat celý život. Dnes totiž, pokud se člověk kontinuálně nevzdělává a nezdokonaluje, tak nestagnuje, ale chátrá.

Děkuji za rozhovor.

Radomil Bábek o sobě

Profesně se nejčastěji s lidmi potkávám jako poradce, kouč, krizový manažer a rozjížděč (to divné slovo vysvětlím dále), proto dovolte, abych se vám představil: Jmenuji se Radomil Bábek. Je mi 56 let, mám tři dospělé děti a tři vnoučata.

Mám-li se charakterizovat, řekl bych, že jsem altruistický konzervativec, který má rád změny. Považuji se za zralého člověka se spoustou zájmů, jako jsou voda, lyže, kytara, bigbít, literatura a divadlo. Rád se bavím a nic lidského mi není cizí. Mým mottem je Masarykovo „nebát se a nekrást“.

Vybudoval či spoluvybudoval jsem několik úspěšných společností (Everesta, ECS Eurofinance, Marketeers, Inboox, Eyrie a další), jejichž vedení jsem již z větší části předal mladším partnerům. Řídím podnikatelskou skupinu VZK Group, kterou tvoří deset společností a tři projekty. VZK Group je platformou pro komunitní podnikání, je to sdílení zdrojů a podpory. Pomáháme v rozjezdu novým či mladým firmám a investujeme do nich.

Zdroj: www.radomilbabek.cz