Recenze novely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Hodnocení Ekonomického magazínu: 70 %

Autor: Vláda, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Datum předložení: Duben 2017

Současná vládní koalice zrušila důchodovou reformu, kterou prosadila, za cenu krvavých obětí a kompromisů, vláda minulá. Dlouho to vypadalo, že tato vláda žádnou vlastní důchodovou reformu či koncepci nechystá a soustředí se pouze na zvyšování důchodů. Přijala dokonce novelu zákona, aby je mohla zvyšovat ještě rychleji. Na poslední chvíli ale do sněmovny předložila návrh novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení, který prostřednictvím změny sazeb pojistného usiluje o větší zásluhovost důchodového systému.

Důchodový systém sice má zůstat průběžně financovaný, současně ale má odměňovat za výchovu dětí. V podstatě se jedná o návrh, o kterém dlouhá léta hovořili lidovci a který nyní doporučila i Potůčkova důchodová komise.

Podstatou návrhu zákona je zavedení diferencovaných sazeb pojistného na sociální zabezpečení v závislosti na počtu nezaopatřených dětí, o které poplatníci pojistného (zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné) pečují. Místo dosavadní jediné sazby pro zaměstnance a jedné sazby pro osoby samostatně výdělečně činné se pro obě skupiny pojištěnců zavádějí čtyři sazby. Stávající sazba bude platit pro ty poplatníky, kteří nepečují o žádné nezaopatřené dítě nebo pečují jen o jedno nezaopatřené dítě; u těchto poplatníků se výše sazeb nemění.

Pro poplatníky, kteří pečují o dvě nebo o tři nezaopatřené děti, se stanoví nižší sazby a nejnižší, čtvrtá sazba bude platit pro ty, kdo pečují o čtyři a více dětí. Jednoduše řečeno, čím víc máte dětí, tím méně platíte. Pokud jste zaměstnanec, už čtyři děti vám budou stačit k tomu, abyste neplatili nic (takže páté mít nemusíte, pokud vám jde jen o tohle). Osoby samostatně výdělečně činné dostanou stejnou slevu, ale budou muset vždy doplatit to, co za zaměstnance platí jeho zaměstnavatel. Při čtyřech a více dětech tak namísto 28 % z úhrnu vyměřovacích základů zaplatí pouze 21,5 %. Ve výsledku tak zaměstnanci i OSVČ se čtyřmi dětmi dostanou stejnou „prémii“ ve výši 6,5 %.

Deklarovaným záměrem návrhu je „posílit princip zásluhovosti pracujících rodičů na výchově dětí, posílení příjmové situace rodin s více dětmi a podpora zvyšování počtu dětí v rodině, které budou v budoucnu plátci daní a pojistného“. S takovým odůvodněním se dá souhlasit. Pochybuji sice, že si lidé pořizují děti s kalkulačkou v ruce, ale proč je neocenit za to, že vychovávají příští přispěvatele do důchodového systému. Ocenit lze i to, že návrh je benefitem pouze pro pracující rodiče, a nikoli pro konzumenty sociálních dávek. Ti sice mívají hodně dětí, ale pravděpodobnost, že se jedná o budoucí plátce, je řádově nižší.

Nad další částí odůvodnění se člověk musí pousmát: „Diferenciaci sazeb pojistného na důchodové pojištění u pojištěnců, kteří pečují o nezaopatřené děti, navrhla Odborná komise pro důchodovou reformu (Potůčkova komise) z důvodu prohlubujícího se deficitu ve státním rozpočtu mezi vybraným pojistným na důchodové pojištění a výdaji na důchody.“ Pokud si vláda Potůčkovu komisi zřídila k tomu, aby jí poradila, jak tento deficit ještě prohloubit, je vše v pořádku. Navrhované řešení totiž bude znamenat snížení příjmů státního rozpočtu v rozsahu cca 3,8 mld. Kč ročně! Vládu to ale nejspíš moc nepálí, je před volbami a růst ekonomiky zajišťuje vyšší příjmy důchodového účtu, což ale nic nemění na tom, že je stále v minusu.

Kdyby vláda měla odvahu a nechtěla dělat jen to, co se bude líbit, musela by návrh pojmout minimálně jako rozpočtově neutrální. Lidé, kteří mají jen jedno nebo žádné dítě, by zkrátka platili víc než dnes. Může se to zdát kruté vůči těm, kdo nemohou mít děti, ale to ve skutečnosti problém není. Návrh se vztahuje na děti v péči obecně, tj. i na děti adoptované, dítě druhého z manželů, dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů či dítě svěřené do pěstounské péče. Není se na co vymlouvat.