Pro české dolarové milionáře jsou díky nejvyššímu zhodnocení atraktivní investice do stavebních pozemků, rezidenčních nemovitostí nebo startupových firem. Obliba investic do zemědělské půdy nebo nákupu jiných firem u bohatých Čechů klesá. S informacemi přišla na základě svého průzkumu J&T Banka. Toho se účastnily téměř dvě stovky osob, které disponují majetkem o hodnotě minimálně milion dolarů. Podle odhadů je v Česku asi osmadvacet tisíc dolarových milionářů.

V minulém roce preferovalo nejvíce českých dolarových milionářů investice do zemědělské půdy, a to 41 procent z nich. Letos však těmto investicím věří jen 28 procent respondentů, což je nejméně za posledních pět let. Důvodem poklesu zájmu je podle bohatých českých investorů razantní zvýšení cen zemědělské půdy kvůli jejímu skupování velkými společnostmi a dalšími multimilionáři. Objevila se také obava z možné novely zákona o zemědělské půdě, jež by umožnila předkupní právo půdy pro zemědělce, kteří na půdě pracují.

V současné době jsou pro české dolarové milionáře nejatraktivnější investicí nemovitosti. Někteří z nich se sice zmínili o možném přehřátí trhu, nicméně většina je přesvědčena, že hodnota nemovitostí, zejména bytů a kanceláří ve vybraných lokalitách v Praze, ještě nedosáhla svého maxima. Dlouhodobě ideální příležitost vidí investoři v oblasti startupů, tedy v rychle se rozvíjejících nově vzniklých firmách. Zhruba 37 procent dotazovaných milionářů uvedlo, že do startupů investují. Do technologických inovací nebo výzkumu investuje 29 procent českých dolarových milionářů.

Absolutní většina českých milionářů nabyla svůj majetek rozvojem podnikání

Průměrný český dolarový milionář je vysokoškolsky vzdělaný člověk ve věku mezi 52 a 53 lety vlastnící firmu a podíl jeho zahraničních investic činí v průměru 15 procent. Převážná většina českých milionářů nabyla majetek dlouhodobým rozvojem svého podnikání, nepřišli k němu dědictvím nebo v rámci restitucí. Typický milionář nastartoval své podnikání vlastním přičiněním v 90. letech minulého století a na rozdíl od častých případů z vyspělého světa mu nepomohlo dědictví nebo výraznější majetek rodičů.

Dolaroví milionáři jsou v České republice s velkou převahou muži, a to v 86 procentech. Obdobný trend lze sledovat i jinde ve světě. Hlavním zdrojem majetku českých a slovenských milionářů je v 82 procentech podnikatelská činnost či práce pro zaměstnavatele. Dvě procenta z nich získala majetek formou dědictví, prostřednictvím restitucí nebo výhry, kombinací práce a dědictví přišlo ke svému majetku 16 procent z nich.