Živnostníci jsou páteří ekonomiky. Pokud odborář, nadto předseda Senátu, prohlásí, že nejsou z národohospodářského hlediska efektivně využiti, měli by ukončit živnosti a jít se nechat radši zaměstnat, znamená to jediné: odboráři jsou skrytí komunisté, kteří by rádi zlomili páteř demokracii. Protože živnostníci, rozvoj malého a středního podnikání, prosperující střední třída, to je jeden z pilířů svobodné společnosti. Nicméně odborář a senátor Štěch navázal na výroky bývalého ministra Mládka, který živnostníky nazval parazity.

Jen pár čísel pro pana senátora, aby pochopil, kdo je tady ve skutečnosti parazit, pokud se tedy chceme takto titulovat (ale, jak se říká, na hrubý pytel hrubá záplata). V České republice vytváří ekonomické bohatství země čtyři miliony lidí. Z toho je necelý jeden milion podnikatelů, kteří zaměstnávají 1,8 milionu zaměstnanců. To je sedmdesát procent z těch, kdo skutečně vydělávají na tento stát, mimo jiné na šest milionů státních pojištěnců, mezi něž patří i pan senátor Štěch. Podkopávat osobní aktivitu občanů, to dělají komunistické a jiné zločinné režimy.

Štěch těmi svými výroky také poukázal na postuláty kryptokomunistů v naší společnosti. Když mi před lety po matce umřel i otec, pravičáci mi říkali: Tak to teď jseš Pan otec! A levičáci, že je to smutné, že jsem teď sirotek. A v tomto rozporu hodnocení situace to celé je. Tam nás socialisti chtějí mít. Bičovat svobodné občany po zádech, aby padli na kolena a v této pozici žebrali o milosrdenství, rozuměj o peníze, které jim milostivě rozdělí dnešní papaláši. Děkuji, nechci. Zažil jsem to před rokem 1989, do té doby už se nechci vracet.

Za vyjádřeními senátora a odboráře Štěcha lze číst ale ještě jednu věc. Odborářští bossové jsou v panice. O tom svědčí i fakt, že prodávají své sídlo na Žižkově. Aneb, jak říká jeden můj kamarád: Kdo prodává barák, má problém. (On to tedy říká jadrněji.) Průmyslová revoluce 4.0 je totiž za dveřmi a v rámci ní zanikne 400 tisíc pracovních míst a jeden a půl milionu je ohrožených, ponejvíce ve státní správě. To už je nějakých odborářů, kteří nebudou mít na to, a vlastně ani důvod, platit členské příspěvky ROH (pro nepamětníky: Revolučního odborového hnutí). Umělá inteligence totiž platit příspěvky odborářům nebude, a pokud jednou ano, tak to budou její vlastní odbory. Takže pan Štěch jen velmi neobratně vykřikl do médií, že odborářští bossové mají strach o svá lukrativní bydla.