Počet aktivních podnikatelů v České republice se v prvním kvartálu tohoto roku snížil o deset tisíc na devět set sedmdesát jedna tisíc. V minulém roce přitom počet podnikatelů vzrostl o pět tisíc. V Česku mají živnostníci největší vliv na ekonomiku ze všech států Evropské unie.

V rámci jednotlivých regionů je nejvíce podnikatelů evidováno v Praze, a to 171 tisíc. Následují kraje Středočeský se 134 tisíci podnikateli a Jihomoravský se 107 tisíci. Počet osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které mají tuto činnost jako hlavní, klesl o osm tisíc na 570 tisíc podnikatelů. Počet živnostníků, kteří ji evidují jako vedlejší, a podnikání tedy není hlavním zdrojem jejich příjmů, činí 401 tisíc.

Celkem 664 tisíc OSVČ mělo na konci minulého roku povinnost platit zálohy na důchodové pojištění, o 13 tisíc než v roce 2016. Pojistné na nemocenské pojištění, které je u OSVČ založeno na dobrovolnosti, si platilo 87 tisíc osob. Zbývající živnostníci, kteří nejsou účastni nemocenského pojištění, se pojišťují u komerčních společností nebo si sami vytvářejí rezervy pro případ nemoci.

V žádné jiné zemi Evropské unie nemají živnostníci na ekonomiku země tak výrazný vliv jako v České republice. Společnosti zaměstnávající jednoho až devět lidí se na celkovém počtu podniků v tuzemsku podílejí více než 95 procenty, dávají práci více než třetině všech zaměstnanců, a jsou tak v ČR největším zaměstnavatelem. Informace vyplývají z evidence České správy sociálního zabezpečení.