Česká republika obsadila pátou příčku v hodnocení států v rámci plnění cílů udržitelného rozvoje. V hodnocení sto padesáti sedmi zemí jsme obsadili pátou příčku, když se před námi umístily čtyři severské země: Švédsko, Dánsko, Finsko a Norsko. Všechny země Visegrádu se dostaly mezi třicet nejlépe hodnocených. Spojené státy se umístily až za čtvrtou, a Rusko dokonce až za šestou desítkou států.

Členské země OSN přijaly cíle udržitelného rozvoje v roce 2015, a to v rámci Agendy 2030. Tento program cílí na sedmnáct oblastí, mezi které patří zajištění kvalitního vzdělání, dobré zdravotní péče, ekonomického růstu, čisté vody, důstojných pracovních podmínek, rovnosti mužů a žen nebo zamezení chudoby. Agenda rovněž zahrnuje odpovědnou spotřebu či využívání čisté energie. Česká vláda už připravila strategii pro naši republiku do roku 2030.

V čele letošního žebříčku stanulo Švédsko s 85,6 bodu ze sta možných. Druhé místo obsadilo Dánsko, následované Finskem a Norskem. Na páté pozici se umístila Česká republika, jež získala 81,9 bodu. Do první desítky zemí patří dále Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovinsko a Francie. Na první třicítku dosáhly i zbývající tři země Visegrádu: Maďarsko obsadilo 18. místo se 78 body, Slovensko bylo 23., když získalo 76,9 bodu a Polsko skončilo 27. se 75,8 bodu. USA skončily na 42. příčce, Rusko bylo 62. a Čína 71.

ČR je na tom dobře v potírání chudoby, špatně v prosazování inovací

Česká republika dopadla nejlépe v potírání chudoby, když sledovaná kritéria splňovala z 99,7 procenta. Nejhůře naopak dopadla v prosazování inovací a zajišťování infrastruktury a taktéž v oblasti vytváření partnerství k dosažení cílů – tyto úkoly tuzemsko naplňovalo pouze ze 60 procent.

Slabinami jsou pro Českou republiku mimo jiné velký výskyt obezity, propast ve výdělcích mužů a žen, malý počet patentových žádostí, množství vyprodukovaných odpadků či emisí na obyvatele. Nízké hodnocení tuzemsko získalo také za neplnění závazků při poskytování finanční pomoci na rozvoj chudých zemí. Body naopak sbíráme za nízkou úmrtnost novorozenců, dlouhou dobu dožití, hospodářský růst či malou nezaměstnanost.

Informace vyplývají ze zprávy o globální odpovědnosti a hodnocení cílů udržitelného rozvoje (Index SDG) pro rok 2017, kterou agentuře ČTK poskytla Asociace společenské odpovědnosti.