Zhruba každý dvacátý český občan v rámci své zahraniční dovolené neuzavírá cestovní pojištění, a vyráží tak na cestu do ciziny bez pojištění. Dalších čtrnáct procent spoléhá pouze na pojištění, jež má jako součást platební karty. Tři čtvrtiny Čechů využívají při zahraniční cestě jednorázové cestovní pojištění. Vyplývá to z průzkumu banky ČSOB a ČSOB Pojišťovny mezi pěti sty respondenty.

Průzkum ukázal, že tři čtvrtiny respondentů při cestě do zahraničí běžně uzavírají jednorázové cestovní pojištění. Pět procent dotazovaných má uzavřeno dlouhodobé cestovní pojištění, jež není propojeno s platební kartou. Většina respondentů, kteří využívají služby jednorázového pojištění na konkrétní cestu, využívá sjednávání online přes internet. Asi 35 procent Čechů navštěvuje kamennou pobočku, zbytek pak využívá asistenci cestovní kanceláře nebo zprostředkovatele zájezdu.

V případě, že má občan cestovní pojištění jako doplňkovou službu k platební kartě, měl by před cestou do zahraničí raději se svou bankou konzultovat pojistné krytí. „Pokud mají lidé cestovní pojištění k platební kartě, tak by měli před cestou se svým finančním ústavem konzultovat, zda je příslušné pojistné krytí pro danou zemi a plánované provozované aktivity dostatečné,“ radí produktová manažerka ČSOB Pojišťovny Iva Nekvindová.

Otázka pojistného krytí je pro pojištěné důležitá. Asi 85 procent respondentů si je vědomo, jaké limity pojistného plnění potřebuje, nebo si optimální úroveň sami zvolí po seznámení se s pojistnými podmínkami. Pro zhruba 12 procent dotazovaných není výše pojistných limitů důležitá a zbylá tři procenta osob nemají tušení, co pojistné plnění znamená.

Cestovní kanceláře v letošním roce čekají silnou letní sezonu, prodej zájezdů by se mohl meziročně zvýšit až o pětinu. V minulém roce vyrazilo do zahraničí na více než tři dny celkem 4,3 milionu Čechů.