Téměř devatenáct miliard korun činil přebytek zahraničního obchodu České republiky v letošním červnu. Meziročně jde ale o více než miliardový pokles, a to vzhledem k vyššímu tempu růstu českého dovozu nad vývozem. Negativně se na červnovém výsledku podepsal zejména obchod s ropou a zemním plynem a vyšší dovoz automobilů. Nejvíce českého vývozu nadále směřuje do Německa.

Zahraniční obchod České republiky v červnu dosáhl přebytku 18,8 miliardy korun, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se o 1,3 miliardy korun snížil. Navzdory tomu, že export meziročně vzrostl o 4,7 procenta na 310,4 miliardy korun, klesl přebytek zahraničního obchodu díky vyššímu tempu růstu importu, který stoupl o 5,5 procenta. V prvním pololetí se přebytek zahraničního obchodu meziročně snížil o 17 miliard na celkových 106,5 miliardy korun.

Výsledek zahraničního obchodu v červnu negativně poznamenal obchod s ropou a zemním plynem, který prohloubil schodek na 4,5 miliardy korun. U automobilů se vlivem vyššího dovozu snížil přebytek o další půl miliardy korun. Naopak pozitivní dopad měl na celkovou bilanci zejména menší deficit bilance obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty.

V rámci obchodování se státy Evropské unie vzrostl přebytek v šestém měsíci meziročně o 3,1 miliardy na 60,4 miliardy korun. Hlavní část vývozu zboží (v červnu za 96,2 miliardy) nadále směřuje především do Německa. Meziročně se jednalo o nárůst o 1,3 miliardy. Český vývoz se zvýšil také do Francie, Polska, Nizozemska nebo Rakouska. V rámci států, které nejsou členy EU, rostl vývoz do USA, Číny a Ruska.

Téměř třetinu českého exportu představují automobily. V červnu se jich z České republiky vyvezlo za 88,4 miliardy korun, o téměř dvě miliardy více než v minulém roce. Na druhé straně importéři ze zahraničí dovezli motorová vozidla za 48 miliard korun, což činilo o 2,5 miliardy více než v minulém roce.

Informace vyplývají z předběžných dat obchodu v národním pojetí, jež uveřejnil Český statistický úřad.