Česká republika stále zaostává za západními zeměmi a propast se jí aktuálně nedaří zmenšit. Tempo hospodářského růstu nestačí k tomu, abychom se přiblížili úrovni vyspělých států. Tvrdí to alespoň výroční zpráva mezinárodní sítě Social Watch o situaci a udržitelném rozvoji v Česku za minulý rok, kterou představili její autoři v Praze.

„Česká republika představuje stále druhý svět. Po 27 letech jsme v situaci, která je hodně vzdálená tomu, co jsme si v roce 1990 představovali,“ uvedl předseda české koalice Social Watch Tomáš Tožička a pokračoval: „Věci si vždy představujeme jinak, než jdou. Doufáme, že by agenda udržitelného rozvoje mohla změně napomoci.“ Podle jeho názoru bude záležet na tom, jak bude ČR svůj plán udržitelného rozvoje do roku 2030 prosazovat.

Podle ekonomky Ilony Švihlíkové se zmenšil potenciál regionu střední a východní Evropy, který by umožnil se k vyspělým zemím přiblížit. Švihlíková upozorňuje na relativně nízký hospodářský růst vzhledem k tomu, že ekonomika má maximální výkon. „Vidíme to u ČR. Při poslední vlně konjunktury v letech 2006 a 2007 dosahoval ekonomický růst šesti až sedmi procent. Dnes, i když ekonomika šlape na maximum, vydá 2,3 procenta. Toto tempo neumožňuje přibližování. Je tu jakoby strop, na který jsme narazili,“ tvrdí ekonomka a jako důvod uvádí „přerozdělování produktu“. V Česku a východních zemích větší část plyne do zisku, menší do mezd. Také udržování kurzu koruny přispělo podle ní k „prodloužení levného českého ekonomického modelu s levnou prací a levnou měnou“.

Co je Social Watch

Mezinárodní síť Social Watch byla založena v roce 1995 s cílem sledovat plnění závazků, které vyplývají z dohod OSN o potírání chudoby, boji proti diskriminaci či nerovnosti mužů a žen. Aktuálně platformu tvoří devět desítek uskupení z různých zemí, která sdružují stovky neziskových organizací.

Česká koalice zastřešuje podle svých internetových stránek sedm spolků. Patří mezi ně Adeptts, Alternativa Zdola, Ekumenická akademie Praha, Educon, Eurosolar, Fórum 50 % a Nesehnutí. Jejich zástupkyně v úterý v sídle OSN v New Yorku představí výroční dokument coby stínovou zprávu k oficiálnímu hodnocení o naplňování cílů udržitelného rozvoje v Česku připravenému vládou.