Nejlepší platební morálku v Evropě mají Dáni a Němci. V obou zemích platí faktury přes osmdesát procent firem včas. Naopak nejhorší ze sledovaných zemí jsou Rumuni a Portugalci, kde včas splácí závazky méně než dvacet procent firem. České firmy se v porovnání s Evropou zlepšily a z osmnácti sledovaných zemí Evropy se umístily na sedmém místě.

Podle zveřejněné studie zpracované poradenskou společností Bisnode ve spolupráci s Dun & Bradstreet, která porovnává platební informace za rok 2016 z 18 evropských zemí, ve sledovaných zemích platily firmy včas jen 39,1 procenta faktur. Česká republika se s podílem 44,7 procenta faktur placených tuzemskými podniky včas umístila na sedmém místě.

Nejzodpovědněji se z pohledu včasného splácení faktur chovají firmy v Dánsku (86,5 % včas), Německu (81,7 %) a Maďarsku (55,4 %). Nejhorší platební morálku naopak mají rumunské (17,6 %), portugalské (19,5 %) a finské (26,8 %) společnosti. Pod evropským průměrem se překvapivě umístili například i Angličané (30,4 %) nebo Belgičané (37,9 %).

„Mezi lety 2014 a 2016 se v ČR zvýšil počet firem, které své faktury zaplatí včas, ze 38,2 procenta na 44,7 procenta. Zlepšující se platební morálku českých firem, která souvisí s konjunkturou tuzemské ekonomiky, sledujeme už od roku 2013,“ sdělila analytička Bisnode Petra Štěpánová. Platební morálka je jedním s podstatných faktorů vypovídajících o stavu firmy a napovídá i o její kondici. Z vývoje platební morálky firem lze podle Petry Štěpánové odhalit případné problémy ještě dříve, než skutečně nastanou.

Platební morálka ve vybraných evropských zemích v roce 2016:

včas do 30 dnů 30–60 dnů 60–90 dnů 90–120 dnů přes 120 dnů
Dánsko 86,5 % 13,1 % 0,2 % 0,1 % 0 % 0,1 %
Německo 81,7 % 17,6 % 0,4 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Maďarsko 55,4 % 40,4 % 2,4 % 0,9 % 0,6 % 0,3 %
Nizozemsko 53,6 % 43,3 % 1,4 % 0,8 % 0,7 % 0,2 %
Španělsko 51,1 % 41,3 % 2,4 % 1,4 % 1,2 % 2,6 %
Turecko 51,0 % 36,3 % 5,0 % 1,9 % 1,5 % 4,3 %
Česko 44,7 % 49,3 % 4,2 % 1,1 % 0,4 % 0,3 %
Slovinsko 43,7 % 48,9 % 4,1 % 1,5 % 1,8 % 0 %
Polsko 43,5 % 34,0 % 4,2 % 3,3 % 3,0 % 12,0 %
Francie 40,1 % 51,8 % 3,5 % 1,7 % 1,1 % 1,0 %
Belgie 37,9 % 55,0 % 3,3 % 2,0 % 1,4 % 0,4 %
Řecko 32,4 % 37,8 % 17,2 % 4,9 % 3,6 % 4,1 %
Anglie 30,4 % 60,1 % 4,3 % 2,6 % 1,3 % 1,3 %
Irsko 27,5 % 60,7 % 4,8 % 2,7 % 1,9 % 2,4 %
Finsko 26,8 % 70,4 % 1,1 % 0,7 % 0,4 % 0,6 %
Portugalsko 19,5 % 61,4 % 6,0 % 3,5 % 3,0 % 6,6 %
Rumunsko 17,6 % 26,7 % 24,5 % 10,8 % 9,0 % 11,4 %
Evropa 39,1 % 50,9 % 4,0 % 2,3 % 1,5 % 2,2 %

Zdroj: Dun & Bradstreet ve spolupráci s Bisnode