Pokračování  s Martinem Hájkem, finančním poradcem OVB Allfinanz, v rubrice Poradna

Pojištění domácnosti. Co si ale pod tímto slovem – domácnost – máme představit? Hodně zjednodušeně řečeno to, co by vám vypadlo, pokud byste otočili dům či byt vzhůru nohama. Pojďme si říci pár nejčastějších případů, co se pojistným plní. Vypálení elektrospotřebičů při bouřce, když vám v kuchyni vzplane pánvička či chytne kuchyňská linka. Nebo taky když vás soused vytopí a sám nemá pojištění odpovědnosti, když vám zloději vykradou byt či sklep, děti rozbijí akvárium a voda vám zničí plovoucí podlahu.

Tak k takovýmto případům se zřizuje právě pojištění domácnosti. Opět je důležité stanovení pojistné částky, stejně jako u pojištění nemovitosti. Zde se ale většinou používá metoda „výpočtem“, kde se znovu zohlední rozměr plochy všech podlaží uvedený v metrech čtverečních. Na to je důležité nezapomínat, pakliže máte v rodinném domě více podlaží. Ke stanovení správného nastavení pojištění domácnosti je také zapotřebí uvést hodnotu věcí a zařízení v bytě. Každá z pojišťoven přistupuje ke specifikaci cenových hladin vnitřního vybavení trošku rozdílně. Od „účelové“ až po „luxusní“.

Stejně jako v pojištění nemovitosti jsou zde navíc možné obvykle tři varianty služeb. Zpravidla základ, střed a top varianta. Hlavní tarif pojištění domácnosti zahrnuje obdobná krytí jako nemovitost, avšak s tím rozdílem, že jsou zde plněny škody na vybavení, nikoli na nemovitosti jako takové. Tedy shoří-li rodinný dům i se střechou, z pojištění nemovitosti se zaplatí střecha, ale vnitřní vybavení, jako je třeba pohovka, bude kryto z pojištění domácnosti. Navíc zde může být například připojištění sklokeramické desky, věcí v zavazadlovém prostoru auta na parkovišti a jiné. Velmi zajímavým připojištěním, které nyní na trhu pojišťovny nabízejí, je právě připojištění na věci uložené v zavazadlovém či nakládacím prostoru osobního auta. Vozidlo musí být samozřejmě řádně uzavřeno a zamčeno, aby vznikla povinnost pojišťovny plnit. Takové připojištění však bývá pouze v top nabídce. Klient tak na toto plnění na druhou stranu nepotřebuje mít havarijní pojištění, ale stačí mu pojištění domácnosti, ze kterého by mu škodu pojišťovna vyplatila.

Nejčastější limit od pojišťoven na tento typ škody je 20 tisíc korun. K adrese místa pojištění domácnosti se mohou vztahovat i příslušenství domácnosti (prostor, který má v užívání pouze pojištěný a spolupojištěné osoby – jako jsou komora, sklep případně i garáž), společné prostory (prostory uvnitř domu, v němž se nachází pojištěný byt a které jsou obývány i dalšími osobami, jako jsou kolárna, kočárkárna, případně chodba) či garáž na jiné adrese.

Novinkou je i studentské ubytování (místo přechodného bydliště člena domácnosti, kde se zdržuje za účelem studia – kolej, internát, privát), místo, na které se pojištěný stěhuje, a místo, kam byl předmět pojištění přemístěn v ochraně před bezprostředně hrozícím nebezpečím. Do pojištění domácnosti lze také specifikovat konkrétní věci, jako jsou například drahá televize, hodinky, ceniny, sbírky či umělecká díla. U nich je třeba uvést konkrétní informace, jako je název, značka, výrobní číslo, rok výroby nebo jiný bližší popis, tak, aby daný předmět byl následně snáze identifikovatelný. Na klenoty, obrazy či umělecké sbírky je dobré mít znalecký posudek. Frekvence a způsoby placení jsou opět možné ve stejných variantách jako u pojištění nemovitosti.

Dokončení za týden, 17. 8. 2017

Martin Hájek, finanční poradce OVB Allfinanz

Martin Hájek o sobě

Narodil jsem se 21. 6. 1985 v Čáslavi, ale pocházím z Třemošnice v Železných horách v Pardubickém kraji. V této oblasti zároveň působím se svým týmem. Mým celoživotním vzorem je můj děda, který pracoval jako vedoucí či ředitel v potravinářském segmentu, naučil mě kupecké počty a vzbudil ve mně lásku k obchodu. I díky němu jsem pak byl zapáleným studentem ekonomie – a to jak na střední, tak na vysoké škole, při které jsem také začal podnikat.

Mezi mé zájmy patří například hokejbal, ve kterém jsem to dotáhl až do extraligy, hokej, florbal, motorsport, ke kterému mě můj otec vedl už od raného věku, ale také extrémní sporty, jako je Spartan race, u kterého chci v letošním roce zdolat kompletní závodní šňůru. Baví mě také gastronomie – a to zejména jako vděčného strávníka. Mám velmi rád například mořské plody na jakýkoli způsob, ale nic se nevyrovná řízku s kaší od maminky. Navíc rád cestuji – mám doma dvě mapy, jednu českou, jednu celosvětovou, kam zapichuji vlaječky do míst, která jsem navštívil. Jsem také hrdým „tátou“ šestiletého beagla jménem Jonáš.

Mezi má životní kréda patří např.: „Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek“ či „Když ty sám chceš, dokážeš vše. I to, o čem ostatní jen sní!“ Zejména to druhé mě motivovalo právě během výše zmiňovaného extrémního závodu. Mezi mé důležité vlastnosti patří ctižádost, cílevědomost, vlastní vůle a také další věci od mého dědy – smysl pro spravedlnost, poctivost, úcta a správný přístup k životu.