Založili jsme pro Vás novou rubriku Poradna, kterou dnes začínáme s Martinem Hájkem z OVB Allfinanz.

Zajištění vlastního bydlení patří mezi nejzákladnější kameny klidného rodinného života. V dnešní době, kdy zažíváme éru bydlení na hypotéku, by měl každý z nás mít dostatečně kvalitně zabezpečeno své bydlení proti rizikům. Rizikům, která mohou kdykoli, a kolikrát i nevědomky, nastat, a způsobit tak nemalé škody ve finančním rozpočtu.

Zkusme si tedy společně projít základní rozdělení jednotlivých pojištění a připojištění. Vždy mějme na paměti, že nabídky od pojišťoven se značně liší, a to ať už ve výkonu služby či ceně, kterou za danou službu zaplatíme. Zamysleme se nad tím, že za několik tisíc či stovek ročně se nám vyplatí zajistit svou vlastní nemovitost v řádu stovek tisíc či milionů korun, což je jen zlomek hodnoty nemovitosti, na kterou jsme tak dlouho šetřili či ji splácíme a splácet ještě budeme.

Pojištění nemovitosti

Pod tímto pojištěním si zpravidla klient může nechat u pojišťovny pojistit rodinný dům, byt, rekreační objekt (chatu i chalupu), garáž, ale i třeba mobilheim. Všechny tyto stavby se dají pojistit jako hlavní budovy, k nimž se dá dále připojistit jako vedlejší stavba například garáž, dílna, bazén, studna, hospodářská budova, oplocení, zahrada, fotovoltaika, tepelné čerpadlo, pergola, altánek apod. U všech těchto nemovitostí či vedlejších staveb je důležité stanovit správně pojistnou částku, na kterou bude daná nemovitost pojištěna. Je-li nemovitost podhodnocena, může v případě škodní události pojišťovna krátit plnění, a naopak v případě nadhodnocení nemovitosti klient platí zbytečně navíc. Je třeba si zapamatovat, že pojistná částka je horním limitem pro případné plnění, tudíž je vždy důležité ji správně nastavit. Pojistná částka se dá stanovit dvěma způsoby: 1) ideálně znaleckým posudkem, kde je přesně vyčíslena hodnota, 2) finanční poradce má v kalkulačním programu možnost orientačně klientovi pomoci stanovit hodnotu podle pomocného výpočtu, kde je třeba například vědět, jakou má nemovitost plochu v metrech čtverečních, zda je střecha sklonitá, či rovná, kolik má budova pater, zda je podsklepená či jestli má obytné podkroví, a hlavně, v jakém provedení je vyhotovena.

Zda jde o základní, či nadstandardní provedení výstavby. Zajímavým a často opomíjeným způsobem, jak dlouhodobě stanovit pojistnou částku ve smlouvě a nebát se, že budu muset každý rok kontrolovat výši ceny nemovitosti, je tzv. indexace. To znamená, mám-li tuto kolonku ve smlouvě zaškrtnutu, pojišťovna každý rok sama pošle dopis, kde bude uvedeno automatické navýšení pojistné částky nemovitosti a s tím spojené případné navýšení pojistného o minimální rozdíl. Je samozřejmě na klientovi, jestli nakonec toto navýšení bude akceptovat. Jak je to se slevami, když nedojde k pojistné události? V případě, že klient má bezeškodní průběh, může dostat od pojišťovny slevy až ve výši 5 % každý rok. Nejčastěji je strop slevy stanoven do 30 %, což odpovídá cca šesti rokům, a poté se cena pojistného již nesnižuje.

Existují však různé akční nabídky od pojišťoven, kde klient dostane slevu 10, 20, ale i 30 % hned, ale pak už cena zpravidla neklesá, nicméně klient platí již od začátku sníženou cenu. Za zmínku stojí jedna zajímavá sleva, a to na rozestavěnou nemovitost, kterou je možné využít na dobu, kdy klient staví. Poté je nutné udělat změnu a nahlásit pojišťovně dokončení stavby. Pak se sleva odebere ze smlouvy. Častou otázkou klientů je forma placení a frekvence. Odpověď je jednoduchá. Záleží vždy na možnostech a preferencích klienta. Dá se platit složenkou, trvalým příkazem, případně i prostřednictvím SIPO. Frekvence placení je nejčastěji čtvrtletní, půlroční či roční. Ta bývá nejvýhodnější, protože při ní pojišťovny zpravidla poskytují slevu. Když se podíváme dovnitř nabídek různých variant pojištění, tak nejčastěji pojišťovny nabízejí tři varianty, a to základní, střední a top.

V základní variantě nejčastěji najdeme opravdový základ, například pokrytí rizika požáru, výbuchu, úderu blesku, pádu letadla, vichřice, krupobití, zemětřesení, pádu stromů a stožárů, tíhy sněhu, vodovodní škodu, mráz, kouř, nadzvukovou vlnu, sesuv půdy a lavin, náraz vozidla, sklo (tzv. all risk – okna, výplně apod.). K této základní variantě lze někdy přidat další připojištění, jako je například povodeň, atmosférické srážky, poškození fasády živočichy, ztráta vody, technická porucha, odcizení a vandalismus, zkrat a přepětí a jiné. Nebo je možné si vybrat rovnou vyšší varianty. Záleží na individuálních požadavcích každého klienta. U všech připojištění je však důležité se dívat na jejich limity, do kterých daná pojišťovna plní. K většině připojištění existují asistenční služby, o kterých málokterý klient ví a je škoda, že je nevyužívá. Do nich se řadí nejen konzultace, jak v případě škodní události postupovat, ale například i bezplatné zajištění smluvního zámečníka, který odemkne dveře při zabouchnutí či ztrátě klíčů. Na tyto asistence jsou samozřejmě určeny vlastní limity. Další zajímavou službou je např. zajištění odborníka, který provede instalatérské, topenářské, elektrikářské, kominické práce, deratizaci, dezinfekci a čištění kanalizace. Jen zmínka ke komínům a hromosvodu: v případě nesplnění povinností dle vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, budou pojišťovny krátit pojistné plnění, pokud požár vznikne v důsledku nesplnění těchto povinností. Důležitým prvkem z hlediska pojištění je i hromosvod. Pokud je ve stavebním povolení předepsán a škoda by vznikla v důsledku jeho neexistence, pak může pojišťovna také krátit plnění.

Pokračování za týden, 10. 8. 2017

Martin Hájek, finanční poradce OVB Allfinanz

Martin Hájek o sobě

Narodil jsem se 21. 6. 1985 v Čáslavi, ale pocházím z Třemošnice v Železných horách v Pardubickém kraji. V této oblasti zároveň působím se svým týmem. Mým celoživotním vzorem je můj děda, který pracoval jako vedoucí či ředitel v potravinářském segmentu, naučil mě kupecké počty a vzbudil ve mně lásku k obchodu. I díky němu jsem pak byl zapáleným studentem ekonomie – a to jak na střední, tak na vysoké škole, při které jsem také začal podnikat.

Mezi mé zájmy patří například hokejbal, ve kterém jsem to dotáhl až do extraligy, hokej, florbal, motorsport, ke kterému mě můj otec vedl už od raného věku, ale také extrémní sporty, jako je Spartan race, u kterého chci v letošním roce zdolat kompletní závodní šňůru. Baví mě také gastronomie – a to zejména jako vděčného strávníka. Mám velmi rád například mořské plody na jakýkoli způsob, ale nic se nevyrovná řízku s kaší od maminky. Navíc rád cestuji – mám doma dvě mapy, jednu českou, jednu celosvětovou, kam zapichuji vlaječky do míst, která jsem navštívil. Jsem také hrdým „tátou“ šestiletého beagla jménem Jonáš.

Mezi má životní kréda patří např.: „Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek“ či „Když ty sám chceš, dokážeš vše. I to, o čem ostatní jen sní!“ Zejména to druhé mě motivovalo právě během výše zmiňovaného extrémního závodu. Mezi mé důležité vlastnosti patří ctižádost, cílevědomost, vlastní vůle a také další věci od mého dědy – smysl pro spravedlnost, poctivost, úcta a správný přístup k životu.