Nejméně podnikatelů v historii České republiky přibylo v prvním pololetí tohoto roku. Podnikatelskou činnost zahájilo ve sledovaném období přes devětadvacet tisíc fyzických osob podnikatelů, a naopak ji ukončilo přes šestadvacet tisíc lidí. Přibyly tak necelé tři tisíce nových podnikatelů. Těch bylo nejvíce v Praze, nejméně v Karlovarském kraji. Velký zájem byl o oprávnění pro informační a komunikační činnosti.

V první polovině letošního roku přibylo v Česku 2 811 nových fyzických osob podnikatelů. Podnikatelskou činnost zahájilo 29 142 lidí, a naopak ukončilo 26 331. Informace vycházejí z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau vyhodnocené z dat portálu Informaceofirmach.cz. „Podle Registru ekonomických subjektů v letech 2013, 2009 a 1993 výrazně klesl počet fyzických osob podnikatelů, což bylo ale způsobeno čištěním a aktualizací dat. Pokud od těchto tří let odhlédneme, přibylo v prvním pololetí 2017 vůbec nejméně fyzických osob podnikatelů za všechna první pololetí od vzniku samostatné ČR,“ komentovala výsledky analytička CRIF Věra Kameníčková.

Značné rozdíly v poměru počtu vzniklých i zaniklých živnostenských oprávnění byly mezi jednotlivými kraji. Například v Praze v první polovině roku na každých 10 zaniklých vzniklo 16 nových podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby, na Vysočině 13. Na druhé straně v Ústeckém kraji vzniklo devět nových oprávnění na 10 zaniklých a v Karlovarském kraji jen sedm. V ostatních krajích počet podnikajících fyzických osob mírně rostl nebo stagnoval.

Nejvíce fyzických osob začalo podnikat v Praze, a to 4 595. Dále ve Středočeském (3 863) a Jihomoravském kraji (3 248). Naopak nejméně nových podnikatelů zaznamenal Karlovarský kraj, kde s živností začalo jen 646 osob. Nejvyšší počet ukončených živností evidoval Středočeský kraj, kde svou činnost ukončilo 3 473 osob. Následoval Moravskoslezský kraj se 3 203 ukončenými živnostmi a Praha s 2 944. Nejvyšší čistý přírůstek podnikajících fyzických osob byl ve sledovaném období v české metropoli (1 651), následovaly kraje Středočeský (390) a Jihomoravský (353). Největší čistý pokles podnikatelů trápil Karlovarský kraj s 324 ukončenými živnostmi, dále kraje Ústecký (243) a Moravskoslezský (91).

S podnikáním začínali nejčastěji mladí lidé, když 48 procent nových podnikatelů bylo ve věku 18 až 30 let a následovali je třicátníci. Tři čtvrtiny nových podnikatelů byly osoby mladší 40 let. Naopak pouze dvěma procenty se na celkovém počtu nových oprávnění podíleli lidé nad šedesát let, zatímco jejich podíl na zaniklých oprávněních byl 40 procent. Častěji začali podnikat muži, a to v 62 procentech, vzhledem k 32 procentům žen. Muži však také v mnohem větší míře podnikání rušili, když 75 procent zaniklých oprávnění náleželo právě jim. Podíl žen podnikatelek se tak během prvního pololetí 2017 lehce zvýšil.

Nárůst zájmu o podnikání byl zaznamenán v rámci specializovaných a vědeckých profesí. Během první poloviny roku vzniklo v odvětví informační a komunikační činnosti čtyřikrát více podnikatelů, než kolik jich zaniklo. Následují profesní, vědecké a technické činnosti, kde na deset zaniklých vzniklo 18 nových. Počet podnikatelských oprávnění naopak klesal v obchodě, ubytování a stravování, dopravě či stavebnictví.