Souhrnný čistý zisk bank a spořitelen v tuzemsku během pololetí meziročně klesl o více než miliardu korun na necelých čtyřiačtyřicet miliard korun. Nejvyššího čistého zisku ve sledovaném období dosáhla ze čtyř největších bankovních domů v České republice ČSOB, jejíž zisk se blížil desíti miliardám korun. Největší procentuální nárůst v tomto ohledu zaznamenala UniCredit Bank, jež jako jediná překonala dvacetiprocentní růst.

Zisk bankovního sektoru (bank, poboček zahraničních bank a stavebních spořitelen) po zdanění činil v prvním pololetí letošního roku 43,6 miliardy korun a zaznamenal meziroční pokles o 1,17 miliardy korun. Bilanční suma sektoru koncem měsíce června dosahovala 7,038 bilionu korun, což je ve srovnání s koncem roku nárůst o 1,08 bilionu korun.

V oblasti finanční a provozní činnosti sektor v první polovině roku evidoval meziroční pokles zisku ve výši 6,1 miliardy korun na celkem 92,35 miliardy. O 1,9 miliardy na 71,4 miliardy korun poklesly bankám a spořitelnám výnosy z úroků. Úbytek zaznamenaly rovněž výnosy z poplatků a provizí, když se snížily o 248 milionů na 22 miliard korun.

Co se týká porovnání největších bankovních institucí v tuzemsku, nejvyššího čistého zisku dosáhla ve sledovaném období ČSOB, která v první polovině roku zaznamenala dvanáctiprocentní meziroční růst na 9,4 miliardy korun. Komerční banka dosáhla patnáctiprocentního zvýšení čistého zisku na 7,7 miliardy korun. Česká spořitelna evidovala rovněž čistý zisk ve výši 7,7 miliardy korun, nicméně meziročně ji postihl pokles o 6,9 procenta. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala ze všech čtyř zmíněných subjektů nejnižší čistý zisk 4,1 miliardy korun, na druhé straně se však mohla pochlubit nejvyšším meziročním růstem o 22,7 procenta.

Koncem prvního pololetí tohoto roku působilo na českém finančním trhu celkem 48 bank, poboček zahraničních bank a stavebních spořitelen.

Souhrnný čistý zisk bank a spořitelen po zdanění v miliardách korun:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 pololetí 2017
Zisk po zdanění 59,740 55,656 53,337 64,307 61,048 63,092 66,373 73,948 43,558

Data uveřejnila Česká národní banka.