Více než sedmimiliardový schodek vykázala platební bilance České republiky ve druhém kvartálu letošního roku. Informovala o tom Česká národní banka, která zároveň revidovala údaje o přebytku v prvním čtvrtletí letošního roku jeho navýšením o tři miliardy. V prvním pololetí tak běžný účet platební bilance dosáhl devadesátimiliardového přebytku.

Běžný účet platební bilance, který představuje souhrn všech ekonomických transakcí tuzemské ekonomiky se zahraničím, evidoval ve druhém čtvrtletí schodek zhruba 7,6 miliardy korun. Finanční účet vykázal odliv financí do zahraničí na čistých půjčkách v hodnotě 27,3 miliardy. Výše rezervních aktiv se zvýšila o 123,9 miliardy korun bez vlivu kurzových rozdílů v důsledku devizových intervencí a transakcí pro klienty centrální banky.

Přebytek ve výši 104,9 miliardy korun vykázala ve druhém kvartálu bilance zboží a služeb, což meziročně činilo o 1,5 miliardy méně. Pokles podle ČNB souvisí s nižším přebytkem obchodní bilance se zbožím, zatímco u služeb přebytek ve srovnání s minulým rokem vzrostl. Vzrostly zejména příjmy ze zpracování zboží pro zahraniční vlastníky, a naopak se snížil dovoz opravárenských a finančních služeb. Meziroční zlepšení vykázala i bilance u stavebních prací.

O 9,4 miliardy korun se ve srovnání s minulým rokem snížil schodek bilance prvotních důchodů, který byl ve druhém čtvrtletí 97,1 miliardy v minusu. Bilance druhotných důchodů byla ve druhém čtvrtletí ve schodku 15,4 miliardy korun, ve srovnání se sledovaným obdobím loňského roku tak šlo o zhoršení ve výši 3,9 miliardy. Přímé investice vykázaly čistý příliv ve výši 29,1 miliardy korun. „Hlavními faktory bylo reinvestování zisku zahraničními vlastníky v tuzemských firmách a čerpání úvěrů od subjektů ve skupině přímé investice,“ uvedla Česká národní banka.

Centrální banka také revidovala výsledky platební bilance z předchozího čtvrtletí. Podle aktualizovaných údajů činil přebytek 97,6 miliardy korun, tedy o 3,1 miliardy více, než bylo uvedeno původně. Během prvního pololetí tak platební bilance České republiky zaznamenala přebytek ve výši 90 miliard korun.

Platební bilance Česku v roce 2017 v miliardách korun (vybrané položky):

Položka 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 1. pololetí
Běžný účet 97,599 -7,598 90,001
– zboží a služby 117,606 104,870 222,476
– prvotní důchody -4,988 -97,102 -102,090
– druhotné důchody -15,017 -15,366 -30,384
Kapitálový účet 1,006 7,745 8,751
Finanční účet 96,279 27,291 123,571
– přímé investice -62,700 -29,087 -91,787
– portfoliové investice -353,842 -45,855 -399,697

Zdroj: ČNB