Vážený pane Pilný, pokud ve Vás zůstalo ještě něco málo zdravého rozumu, tak byste měl odvolat ředitele GFŘ Martina Janečka. A pokud ho odvolat máte zakázáno, domluvte mu alespoň, že se má držet stranou a nevystupovat v médiích či psát své komentáře na kritiku jeho práce na oficiálních stránkách Finanční správy.

Například rozhovor s tímto člověkem na Radiožurnálu dne 12. 9. 2017 byl velmi „zajímavý“, jednou z perliček, která v rozhovoru zazněla, byla situace, kdy na otázku: „Proč jste požadovali po FAU daň z přidané hodnoty dvakrát?“ Martin Janeček odpověděl: „My jsme ji museli požadovat dvakrát, protože když máme dva instituty, které můžeme na danou situaci použít, musíme použít oba!!! To by nám potom NKÚ vyčetl, že jsme nepostupovali správně.“ Takže za jedno pochybení dva tresty, to je filozofie poplatná středověku, to je filozofie Martina Janečka (kam se nám ztratila zásada „ne bis in idem“?). Ohledně samotného prohřešku firmy FAU pak pan Janeček uvedl pouze své domněnky, které jasně ukázaly na to, že o obchodování s pohonnými hmotami neví vůbec nic. Například za podstatné považoval to, že bylo placeno přímo na účty Slovnaftu, přitom Slovnaft sám potvrdil v Reportérech ČT, že platby provedené tímto způsobem sám vyžaduje. A bylo tam toho víc. Nezastávám se FAU, až po skončení řízení, případně u soudu se ukáže, kdo měl pravdu, ale pan Janeček je o své pravdě přesvědčen již teď před ukončením dokazování, čímž celé dokazování a řízení v této věci ztrácí smysl.

Takže ještě jednou, pokud jej neumíte odvolat, alespoň jej někam zavřete, ať mlčí. Při odpovědi na otázku, zda Andrej Babiš ovlivňoval kauzu FAU, se pan Janeček zakoktal a bylo cítit, jak se snaží zachovat klidný hlas, aby nebylo poznat, že lže. Nikdo z Finanční správy nevysvětlil, jak mohl Andrej Babiš na zveřejněné nahrávce vědět o kauze FAU a o chybějících dvě stě milionech mnohem dříve, než se tato kauza objevila v médiích! Je tak nad slunce jasné, že mu to někdo z Finanční správy říct musel, pokud vše nebylo provedeno přímo na jeho zakázku. Navíc sám Andrej Babiš v nahrávce použil větu „Naši na ně klekli“, takže je opět nad slunce jasné, komu Finanční správa slouží, když ji Andrej Babiš nazývá familiárně „naši“.

Pokud se nepodaří prokázat, že Finanční správa v kauze FAU postupovala na objednávku Andreje Babiše, čemuž vše nasvědčuje, neboť proti FAU již byl před útokem Finanční správy proveden neúspěšný útok Celní správy a nyní Finanční správa požaduje jednu daň dvakrát, zůstane nezpochybnitelným faktem skutečnost, že Andrej Babiš byl o postupu Finanční správy velmi dobře informován, což je naprosto neomluvitelné selhání nejen Finanční správy, ale i samotného ministra financí, za což by někdo měl přijmout svou odpovědnost. Dle dnešního rozhovoru to však určitě Martin Janeček nebude.

Tomáš Golaň, www.pravyprostor.cz