Pojišťovny svazuje evropská regulace a zvyšující se objem a složitost informačních povinností mohou zároveň omezit ochotu a schopnost spotřebitelů zpracovávat poskytnuté informace. Z průzkumu agentury SC&C pro Českou asociaci pojišťoven (ČAP) vyplývá, že lidé by uvítali jednodušší pojistné podmínky.

„Lidé by uvítali srozumitelnější pojistné podmínky, větší variabilitu a transparentnější přístup pojišťoven. U většiny respondentů panuje názor, že smlouvy mají být bez kliček a stručnější,“ sdělila ředitelka výzkumu agentury SC&C Jana Hamanová.

Celkové množství zveřejňovaných údajů v pojistných smlouvách se podle ČAP v roce 2018 několikanásobně zvýší v důsledku legislativních nařízení EU. „Řada informačních povinností se duplikuje a v kombinaci se stávajícími pravidly vedou k informačnímu přetěžování spotřebitelů a k větší náročnosti při pochopení pojistných produktů,“ uvádí se dále ve zprávě ČAP.

EU podle ní v posledních letech přijímá řadu právních aktů, které výrazně ovlivňují pojišťovnictví. Jsou jimi například pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR), pravidla o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost 2), pravidla o trzích finančních nástrojů (MiFID 2), legislativní rámec pro distribuci pojištění v EU (IDD) či nařízení o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových produktů s investiční složkou (PRIIPs).

Většina změn bude zavedena do českého právního řádu do poloviny roku 2018 a zvýší rozsah pojistných podmínek. „Nekoordinovaný proces přijímání legislativních předpisů EU, kdy se řada povinností duplikuje, v kombinaci se stávajícími pravidly znamená, že pojišťovny přetěžují spotřebitele. Musí jim například poskytnout 161 předsmluvních informací před nákupem investičního pojistného produktu od zprostředkovatele. Vedle toho vnitrostátní právní předpisy poměrně často vyžadují dodatečné informace, což může činit až 50 stran, které mají být poskytnuty zákazníkovi nad rámec směrnic nebo nařízení,“ uvedl výkonný ředitel asociace Jan Matoušek.

Celkový počet zveřejňovaných údajů v pojistných smlouvách se v případě pojistných produktů s investiční složkou v roce 2018 podle ČAP zvýší v porovnání se situací v 90. letech o 705 procent. Ochota spotřebitelů porozumět pojistným podmínkám podle Matouška klesá s rostoucím počtem informací, které na ně pojišťovny směrují. V dnešní době je běžné, že v řadě odvětví podepisujete smlouvy elektronicky, což zrychluje zpracování smluv a následně šetří životní prostředí. Část evropských regulačních opatření ale trvá na zachování papírové podoby dokumentů. „V dnešní době, kdy firmy zavádějí biometrické podpisy, které zrychlují zpracování smluv a zvyšují komfort pro klienty, je zbytečné lpět na papírové podobě dokumentů,“ uzavřel Matoušek.

ČTK