Nakupujete na e-shopu a po rekapitulaci objednávky vás to přesměruje na platební bránu vaší banky. Transakce se odehrává pořád na vašem účtu. Poplatky platíte bance. To zanedlouho už nebude pravda. Do platebních systémů budou moci vstupovat tzv. třetí strany, nebo u nich dokonce budete mít účet. Například i na Facebooku, kde na Marketplace, což je takový bazar, si koupíte od někoho sekačku a zaplatíte z účtu FB na účet FB. Banka z těchto peněz, respektive poplatků, nebude mít ani korunu. To upravuje Směrnice PSD2, o níž jsme si povídali s respektovaným expertem na platební systémy Davidem Döderleinem. Dnes přinášíme první díl rozhovoru.

Proč vlastně dochází k tzv. jednotnému integrovanému trhu pro platební služby?

Evropský parlament došel k závěru, že spotřebitelé a obchodníci nemají v důsledku nedostatečné konkurence přístup k tomu nejlepšímu, co mohou banky a poskytovatelé platebních služeb nabídnout. Prosazuje proto regulační opatření, která by měla zničit monopoly a podpořit inovace. Výsledkem by měly být levnější, rychlejší a lepší služby k dobru všech, pokud tedy zrovna nedržíte monopol.

V čem vidíte pokrok směrnice PSD2, a v čem naopak její nevýhody, respektive rizika ve vztahu ke spotřebiteli?

Implementace směrnice PSD2 se řídí příslušnými regulačními technickými standardy (RTS), u kterých se předpokládá, že se jejich přesnější obsah dozvíme někdy v listopadu tohoto roku, i když z velké míry je o obsahu již jasno. Banky budou mít po zveřejnění na splnění podmínek druhé směrnice o platebních službách dle RTS přibližně 18 měsíců. Hlavní změnou pro banky bude povinnost zavést kvalitní systémy, které umožní oprávněným třetím stranám v reálném čase přístup k informacím o účtech klientů a umožní jim provést na klientských účtech platby. Pro spotřebitele je to výborná zpráva. Znamená to, že přijde celá vlna nových možností, jak v jakékoli situaci snadněji, rychleji a mnohem bezpečněji provádět a přijímat platby. Vyšší bezpečnost bude zaručena díky regulaci přístupu na účet pomocí nového technického standardu pro ověřování uživatelů, který bankám pomůže sladit jejich technologie s nejlepší praxí v této oblasti. Banky se ale zároveň vystaví velkému riziku, že dojde k narušení jejich základního obchodního modelu a že přijdou o zisky, které jim dnes tyto transakce přinášejí. Musí tedy přijít s lepšími službami a uspokojit trh dřív, než tak učiní společnosti GAFA (Google, Apple, Facebook a Amazon) a firmy specializované na finanční technologie. Budou na to mít přibližně dva roky.

Věříme, že jediným způsobem, jak mohou banky tento zdroj svých příjmů ochránit, je zásadní změna jejich platebního modelu a posílení jejich digitálních kanálů. Pro banky tato změna nebude lehkým úkolem vzhledem k velkým ziskům, které jim dnes plynou z poplatků za karty a podobné kanály. Pokud ale nebudou ochotny k této změně samy přistoupit a rychle zákazníkům (a všem lidem v regionu) nabídnout nový, praktický systém mobilních plateb, budou se muset (nejen) s tímto zdrojem příjmů rozloučit ve chvíli, kdy tuto možnost po zavedení směrnice PSD2 nabídne někdo jiný.

V čem spočívá ohrožení bank? Vždyť to budou pořád ony, kdo bude vést účty a shromažďovat finanční prostředky klientů u sebe, nebo ne?

Přestože banky budou i nadále shromažďovat finanční prostředky na účtech klientů (alespoň prozatím) a i nadále jim budou z těchto peněz plynout úroky, dostanou se do pozice, kdy přijdou o další příjmy z prováděných plateb. To bude velká ztráta a první krok umožňující třetím stranám včetně technologických firem jako Facebook a Google převzít tradiční bankovní role. Nedávný námi zadaný průzkum mezi 1 500 vedoucími představiteli bankovního sektoru v 15 regionech střední a východní Evropy (včetně České republiky) zjistil, že více než čtvrtina respondentů (26 %) věří, že společnosti jako Facebook, Google či Amazon v blízké budoucnosti začnou nabízet bankovní služby. Vždyť lidem je celkem jedno, kde jejich peníze leží, za předpokladu, že jsou v bezpečí. Takže banky si možná vaše peníze udrží, ale možná taky vstoupí do hry jiní a budou je pro vás spravovat.

Prozatím děkuji za rozhovor. (Pokračování 6. 10.)

 

O Danielovi Döderleinovi

Daniel je oceňovaný sériový podnikatel s historií několika nově založených informačně technologických a telekomunikačních společností. Ve svých 17 letech založil jednu z prvních norských doménových a webhostingových společností. Pravidelně vystupuje na různých akcích v oboru, a proto byl nedávno pozván, aby promluvil o nadcházejícím převratu v bankovnictví a o mobilních platbách na evropské konferenci Google Next, na pařížském finančně-technologickém fóru, na konferenci Viva Tech a na londýnském Týdnu finančních technologií.

Se svou více než dvacetiletou praxí v podnikání v oboru informačních technologií, médií, marketingu a mobilních technologií má Daniel rozsáhlou obchodní síť a spoustu těžce vydobytých zkušeností s vytvářením produktů a budováním podniků a firem.

Po třech letech studia norských a později i mezinárodních platebních sítí navrhl zcela novou platební infrastrukturu a vybudoval na ní mobilní platební platformu. Výsledkem byl systém mCASH, který později proslul jako cloudová platforma White Label mobilních plateb společnosti Auka, která je vůdčím systémem v oboru.

Auka byla první společností, jež vyvinula technologii mobilních plateb v severských zemích a jako první zavedla mobilní platby v Norsku a je první regulovanou společností finančních služeb na světě, která v plném rozsahu provozuje činnost na veřejném cloudu. Společnost Auka je technologickým partnerem společnosti Google a Daniel je členem zákaznického poradního výboru Google Cloud.

Koncem roku 2016 získala společnost Auka ocenění společnosti Deloitte jako nejrychleji rostoucí finančně-technologická společnost v regionu EMEA. V roce 2017 ji časopis CFI vyhlásil za evropskou platformu roku v oboru mobilních plateb.