Za čtyřletý úklid vojenských objektů by měla firma Vojenské lesy a statky obdržet přes devět set milionů korun bez DPH. Jedná se o úklid vojenských objektů, v nichž platí vyšší bezpečnostní režim. Dodavatelem zvolilo Ministerstvo obrany státní podnik, který samo zřizuje a který v jeho prospěch vykonává podstatnou část své činnosti. Podnik v současnosti hlídá některé vojenské objekty pro ministerstvo a armádu. Veřejná zakázka dnes bude na jednání vlády.

Ministerstvo obrany se rozhodlo v rámci nové zakázky s firmou Vojenské lesy a statky využít paragraf zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž nepovažuje za zadání veřejné zakázky, když je smlouva uzavřena s podnikem, který ministerstvo ovládá jako svou vnitřní organizační jednotku a stoprocentně jej vlastní. „Výzva k jednání byla odeslána vybranému zájemci, státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR. Ten podstatnou část své činnosti vykonává ve prospěch zadavatele, tedy Ministerstva obrany, které má v podniku výlučná majetková práva,“ sdělil Jakub Fajnor z tiskového oddělení Ministerstva obrany.

Nová zakázka ukládá firmě Vojenské lesy a statky „zajištění vnitřních úklidů a venkovní údržby v objektech vojenských újezdů“ a v objektech, ve kterých platí bezpečnostní režimy vyhrazené a důvěrné. „Důvodem zadání je zajištění základních hygienických podmínek na pracovišti a zajištění podmínek pro bojové jednotky,“ uvedl Jakub Fajnor. Úklid ostatních objektů vlastněných Ministerstvem obrany je podle Fajnora zabezpečován prostřednictvím standardní veřejné zakázky.

Vybraný podnik by měl vnitřní úklid a venkovní údržbu vojenských objektů vykonávat od začátku příštího roku do konce roku 2021. Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje podle Fajnora 925,62 milionu korun bez DPH.

Na dnešním jednání bude kabinet projednávat ještě jeden bod týkající se firmy Vojenské lesy a statky, a to vydání souhlasu pro převedení 200 milionů korun z fondu zakladatele podniku do státního rozpočtu ČR. Fajnor přitom podotkl, že o transakci již vláda fakticky rozhodla usnesením z loňského června při přípravě státního rozpočtu na letošní rok.