Pouze v sedmi z více než čtyř set padesáti sledovaných odvětví převažují ve statutárních orgánech firem ženy. Značná převaha žen je v orgánech podniků, které se zaměřují na předškolní vzdělávání a denní péči o děti. Naopak nejvýraznější zastoupení mužů je ve statutárních orgánech firem poskytujících přístup k internetu. Relativně vysoký je podíl žen u většiny odvětví souvisejících s trávením volného času. Informace přinesla analytická společnost Bisnode.

Podle analytika Bisnode Milana Petráka byla do analýzy zahrnuta všechna odvětví, pro která je známo celkem alespoň sto osob ve statutárních orgánech a dozorčích radách příslušných firem. „Z celkového počtu 468 odvětví, která tuto podmínku splňují, pouze u sedmi převažují v orgánech ženy,“ uvedl analytik.

Mezi sedm odvětví, u nichž ve statutárních orgánech převládají ženy, patří předškolní vzdělávání, s nejvyšším procentuálním zastoupením žen ve výši 75 procent, následuje se sedmdesátiprocentním zastoupením denní péče o děti a dále kadeřnické a kosmetické služby (57 procent), vzdělávání v jazykových školách (57 procent), všeobecná ambulantní zdravotní péče (57 procent), zubní péče (53 procent) a činnosti související se zdravotní péčí (53 procent).

Na druhé straně nejméně žen figuruje ve statutárních orgánech podniků, které se zaměřují na poskytování přístupu k internetu, na akvakulturu a výrobu čerpadel, když jejich podíl v těchto oborech nepřesahuje osm procent.

„Nečekaně může působit vysoký podíl mužů ve sladkovodní akvakultuře (osm procent žen), zatímco příbuzné odvětví ,chov zvířat pro zájmový chov‘ patří naopak mezi ty s vysokým podílem žen (42 procent). Podobný nesoulad vládne mez příbuznými odvětvími činnosti sportovních klubů (deset procent žen) a činnosti fitcenter (35 procent žen),“ komentuje zajímavé paradoxy Petrák. A doplňuje, že vysoký podíl žen je také v pohřebnictví (38 procent). Naopak nepřekvapí převaha mužů v oborech výroba piva (15 procent žen) a lov a odchyt divokých zvířat (11 procent žen).

V rámci srovnání obchodních subjektů ženy disponují vysokým podílem v oblasti maloobchodu s farmaceutickými přípravky (49 procent), s fotografickými potřebami (41 procent), kosmetickými výrobky (40 procent) a s textilem (39 procent). Muži naopak převažují v maloobchodě s telekomunikačním zařízeními (12 procent žen), s počítači a softwarem (13 procent žen) a ve velkoobchodě s elektrospotřebiči a elektronikou (13 procent žen).

Nadprůměrný podíl žen také figuruje u většiny oborů spojených s trávením volného času, mezi které patří například činnosti cestovních kanceláří (42 procent) nebo činnosti cestovních agentur (41 procent).