Ženy by měly nalézt pomoc pro navýšení mzdy v „kalkulačce férové odměny“. Ta je výsledkem snahy Ministerstva práce v rámci projektu „22 % k rovnosti“. Jeho analýzy ukázaly, že ženy mají nižší odměnu než muži také proto, že o vyšší plat nedokážou požádat. Často ani netuší, kolik by měly žádat. Mzdy se v tuzemsku nezveřejňují a někdy o nich zaměstnanci podle smlouvy ani nesmějí mluvit. Kalkulačka férové odměny, která bude brzy na webu Rovnaodmena.cz, má v tomto ohledu ženám pomoci.

„Než se ta žena půjde ucházet o místo, tak se podívá na region, kde se o místo uchází, podívá se na ten obor, kde se o místo uchází, a tam jí vyjede nějaká průměrná mzda, aby ona, když už na ten pohovor jde, věděla, o kolik si může říci,“ vysvětlila funkci kalkulačky Michaela Marksová pro ČTK na konferenci o rovném odměňování v Liberci. Podobný nástroj je už například několik let úspěšně využíván v Rakousku.

Ženy v České republice dostávají průměrně asi o 23 procent nižší mzdu než muži, a to dlouhodobě. V rámci Evropské unie jsou v horší situaci pouze Estonky, které vydělávají dokonce o 27 procent méně než tamější muži. Výrazný nepoměr je v České republice především na nejvyšších, řídících postech, kde ženy podle výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR disponují výplatou o třetinu, ale i o polovinu nižší než muži. Stav je nicméně určen i tím, že ženy často působí v odvětvích s nižšími příjmy.

Snížení propastného rozdílu ve výdělcích žen a mužů má za hlavní cíl projekt Ministerstva práce „22 % k rovnosti“, jenž je financován téměř 85 miliony korun z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekt poběží do roku 2020. Změny zlepšující postavení žen slibovala také novela zákoníku práce. Marksová nicméně uvedla, že všechno ale pro toto volební období padlo, protože projednávání zákoníku práce zablokovala ve sněmovně pravicová opozice.