Češi hodnotí svou aktuální životní situaci převážně pozitivně. Zejména co se ekonomické stránky týče. Zhruba polovina Čechů očekává, že se jim v nadcházejících dvanácti měsících povede lépe, šestapadesát procent vyjádřilo spokojenost s životním standardem. Téměř pětina českých obyvatel má ale obavy z imigrace z mimoevropských zemí. Vyplývá to z průzkumu agentury GfK pro společnost Provident Financial, v rámci kterého odpovídala tisícovka Čechů.

Více než polovina českých občanů, konkrétně 52 procent, vyjádřila s dvanáctiměsíčním výhledem, že očekává zlepšení své finanční situace. Pouze devět procent dotazovaných vyslovilo opačný názor. Nejčastěji zmiňovaným důvodem pro zlepšení finanční situace je podle respondentů očekávané zvýšení mzdy. Vedoucí analytického oddělení společnosti Provident Tomáš Černý uvedl, že v tomto ohledu jsme většími optimisty než lidé v Polsku a Maďarsku, kde zlepšení očekává pouze 38 procent, respektive 34 procent oslovených.

Poměrně významná část dotazovaných Čechů vyjádřila také spokojenost s aktuálním životním standardem (56 procent), obdobně jsou na tom Rumuni, jichž je v této oblasti spokojeno 59 procent, a Poláci (62 procent). Na druhé straně například v Maďarsku hodnotí životní úroveň pozitivně pouze 24 procent obyvatel, kteří jsou tak oproti Čechům značně skeptičtí. Čeští občané také docela důvěřují tuzemské ekonomice, v jejíž pozitivní vývoj se vyslovilo 33 procent respondentů, kdežto například v Polsku věří ve zlepšení tamní ekonomiky 21 procent lidí, v Maďarsku se jedná o 20 procent obyvatel.

Zatímco v ekonomických aspektech převládá mezi Čechy optimismus, obavy mají z příchodu imigrantů z mimoevropských zemí. Tímto způsobem se vyjádřila pětina dotazovaných Čechů. Jedná se o trojnásobně vyšší podíl obyvatel, než činí průměr v ostatních zemích. Podle průzkumu mají tuzemští občané větší obavy z imigrace, kdy obavy vyslovilo 19 procent Čechů, než kupříkladu z rostoucích životních nákladů (17 procent Čechů) či nezaměstnanosti (9 procent Čechů). Dotazovaní z jiných zemí se spíše obávají nárůstu životních nákladů (22 procent), zatímco obavy z imigrace vyjadřuje v průměru šest procent respondentů.

Průzkum zpracovala pro společnost Provident Financial agentura GfK a účastnilo se ho 1 001 Čechů. Odpovídali také Poláci, Maďaři a Rumuni.