Česká exportní banka do letošního září podpořila vývoz malých a středních tuzemských firem téměř půl miliardou korun. Pomoc formou poskytnutí úvěrů, bankovních záruk a další finančních služeb byla určena v jednašedesáti obchodních případech. Menší firmy ve třetím čtvrtletí roku nejčastěji vyvážely na Kubu, do Německa a Srbska, přičemž se většinou jednalo o artikly spojené se zemědělstvím.

Celkem Česká exportní banka (ČEB) do letošního devátého měsíce poskytla malým a středním podnikům na vývoz prostřednictvím výše uvedených instrumentů 464 milionů korun, meziročně o 76 procent více. Podíl úvěrů malých a středních podniků na celkovém objemu se zvýšil na 12 procent. Objem všech nově uzavřených úvěrů, nejen těch středním a menším firmám, dosáhl přibližně 3,8 miliardy korun.

„Objemově nejvýznamnější byly opakované obchodní případy vývozu zemědělských komodit na Kubu nebo vývoz pecí do Srbska či Německa,“ sdělil mluvčí banky Jan Černý. Majoritními produkty, které banka poskytla malým a středním firmám, jsou především odkupy pohledávek, bankovní záruky nebo dodavatelské úvěry. Většina podpořeného exportu je spojena se zemědělstvím, přičemž hlavními exportními artikly jsou sušené mléko, pšenice a chmel. Dále se jedná třeba o zahradní techniku nebo zařízení pro průmyslovou výrobu, jako například pekařské pece a kovoobráběcí stroje.

Malé podniky ve třetím čtvrtletí nejčastěji vyvážely na Kubu, a to ve 49 procentech, dále do Německa ve 33 procentech a v 11 procentech do Srbska.

Čistý zisk banky loni dosáhl 418 milionů korun. Podle zprávy, kterou v únoru projednala vláda, se koncem minulého roku snížil podíl nestandardních a problémových úvěrů České exportní banky na 43 procent z 51,8 procenta z konce roku 2015.

ČEB je součástí systému státní podpory exportu. Českým vývozcům poskytuje finanční produkty a poradenství pro export do rizikovějších teritorií a na nové trhy. ČEB je vlastněna čtyřmi ministerstvy a Exportní garanční a pojišťovací společností. V roce 2015 banka oznámila, že po dohodě s Ministerstvem průmyslu se zaměří na podporu exportu u malých a středních podniků, aby se nesoustředila jen na omezený počet firem.