Při pracovním pohovoru čelí uchazeči nejrůznějším otázkám personalistů. Tyto otázky lze rozdělit do tří skupin, na obvyklé, neobvyklé a nevhodné. Proč padají otázky typu „Kde se vidíte za tři roky?“, „Proč bychom měli přijmout zrovna vás?“ nebo „Chtěl byste být spíše Vinnetouem, nebo raději Old Shatterhandem?“? Proč jsou nevhodné otázky týkající se náboženství či rodiny? V prvním díle jsme se zaměřili na dotazy obvyklé, tentokrát si rozebereme otázky neobvyklé a nevhodné.

Začneme několika příklady otázek neobvyklých a stručným rozborem jejich smyslu. Při pracovním pohovoru se můžete setkat s řadou dalších nebo s různými obměnami níže uvedených „zapeklitých“ dotazů za strany personalistů.

Chtěl byste být jedničkou na Sicílii, nebo dvojkou v Římě?
„Dodnes nevím, zda jsem správně porozuměl smyslu této otázky, kterou mi před mnoha lety personalistka položila. Představuji si však, že cílem bylo zajímat se o ambice, o míru soutěživosti, o orientaci na výsledek, o míru globálního uvažování a rovněž o míru důležitosti, jakou kandidát přisuzuje statusu,“ míní Radek Zabloudil z personálně-poradenské společnosti McROY.

Chtěl jste být v dětství spíše Vinnetouem, nebo Old Shatterhandem?
Otázku jsem slýchával u kolegyně v letech 2004–2006 a byla pokládána příslušníkům generace X. Nejsem si proto jistý, zda by dnešní mladí kandidáti byli vždy schopni odpovědět. Jde o velmi zajímavou otázku týkající se náhledu kandidáta na jeho vlastní pozici v týmu. Zda jde spíše o iniciátora, nebo realizátora. Zda jde o tahouna, nebo „klidnou sílu“ v pozadí. Zda jde o vyjednavače a diplomata, nebo spíše někoho, kdo dobře naslouchá.

Kolik může být v New York City ladičů pian?
Otázka má mnoho alternativ. Personalisté se například také ptají, zda uchazeč tuší, kolik se v Argentině ročně spotřebuje hovězího masa. Nebo proč jsou kanály kulaté. V jejich případě nejde o přesnost odpovědi. Jde o analytické uvažování kandidáta, schopnost skládat k sobě logicky informace a přesvědčit o výsledku protějšek, ale rovněž o nadhled, představivost, až hravost. V neposlední míře o schopnost vyrovnat se s neobvyklou situací, zátěží a stresem.

Kdybyste byla zvíře, jaké by to bylo?
Otázka je na hranici neobvyklosti a neprofesionality, je snadné ji zformulovat jinak a uctivěji. Cílem je dozvědět se něco o kandidátově sebereflexi, o jeho vlastním náhledu na jeho schopnosti či osobnostní rysy, jakými jsou pracovitost, vytrvalost nebo dravost. Může pomoci ohodnotit i pohotovost či smysl pro humor.

A na závěr si budeme ilustrovat několik příkladů neprofesionálních otázek, které by u pracovního hovoru ani zaznít neměly. Nicméně často je opak pravdou. Je dobré vědět, že na nevhodné dotazy nemusí uchazeči odpovídat. „Stačí, když uvedou, že se jim takový dotaz nezdá vhodný nebo že nechtějí odpovědět,“ říká Radek Zabloudil z personálně-poradenské společnosti McROY.

V jakém znamení jste se narodil?
Astrologie není uznána jako věda, a otázka tedy není relevantní.

Je vám 33 let, to už ženám většinou tikají biologické hodiny, máte v tomto smyslu nějaké plány? Když jsou vaše děti nemocné, máte zajištěno hlídání?
Podobné otázky směřují do ryzího soukromí kandidáta, a navíc mohou být chápány jako diskriminační.

Máte na krku křížek, to chodíte do kostela?
Otázka směřující k náboženskému vyznání je chápána jako diskriminační.

Mohl bych vás pozvat na večeři?
Jde o celkové nepochopení smyslu výběrového pohovoru tím, kdo jej vede.

Zdroj: Tisková zpráva personálně-poradenské společnosti McROY