V České republice ubývá bankovních poboček. Od roku 2013, kdy jejich počet dosáhl vrcholu, ke konci minulého roku klesl o osm procent. Informace vyplývají z analýzy projektu Česko v datech, která čerpá z údajů České národní banky, Českého statistického úřadu a poradenské společnosti Deloitte.

Na konci roku 2016 bylo v tuzemsku 2 046 bankovních poboček. Nejhustší pobočkovou síť má s 524 pobočkami Česká spořitelna, druhá je s 391 pobočkami Komerční banka a třetí následuje ČSOB, která má 283 poboček. Pokles počtu poboček je nejpatrnější u velkých bank, které zavírají především pobočky v menších městech. Česká spořitelna zrušila během posledních dvou let více než 90 poboček, desítky jich zavřela ČSOB a zúžily se i sítě Komerční banky nebo UniCredit Bank.

Nejmenší počet poboček mají vybrané banky v rámci krajských měst v Karlových Varech a v Jihlavě, které shodně evidují 24 poboček. V Karlových Varech je zastoupeno 17 bankovních domů, v Jihlavě 16. Zároveň se však jedná o dvě nejmenší krajská města, počet obyvatel na jednu pobočku je tam tedy nejnižší v celé ČR. V Karlových Varech připadá na jednu pobočku 2 044 lidí, v Jihlavě 2 107.

Naopak nejvyššího počtu obyvatel na pobočku dosahuje Ústí nad Labem, které má sice téměř dvojnásobný počet obyvatel než předešlá města, ale je tam pouze 26 bankovních poboček, a na jednu tak připadá 3 576 lidí. Obdobně vycházejí počty v Liberci (3 147 obyvatel na pobočku) a Ostravě (3 103).

Vedle množství poboček klesá rovněž počet zaměstnanců bank. Na konci roku 2016 pracovalo v tuzemsku na bankovních pobočkách zhruba 41 tisíc lidí, z toho přes 65 procent ve čtveřici největších bank: Komerční bance, České spořitelně, ČSOB a UniCredit Bank. Do roku 2015, kdy se banky zotavovaly z krize, přitom rostl počet zaměstnanců i počet poboček.