Ministerstvo financí hodlá osvobodit od povinnosti evidovat tržby hluchoslepé a nevidomé podnikatele. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Materiál projedná v pondělí vláda, minulý týden projednání bodu přerušila. Podle ministerstva neexistují pro hluchoslepé a nevidomé na trhu vhodná pokladní zařízení.

Opatření by ale mělo být jen dočasné. Materiál uvádí s odkazem na odhady Národní rady osob se zdravotním postižením a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, že evidovat tržby nebude muset od jednoho do dvou tisíc podnikatelů. Je to zhruba 0,5 procenta z celkového počtu dotčených subjektů.

Osvobození od elektronické evidence tržeb (EET) by mělo být dočasné a mělo by se týkat pouze osob, kterým byl přiznán nárok nebo již drží průkaz ZTP/P se symbolem nevidomé nebo hluchoslepé osoby. Podmínkou zároveň musí být, že podnikají bez zaměstnanců, nejsou společníkem společnosti a jsou osobou přijímající tržby. Tato podmínka se nebude vztahovat na situace, kdy všem zaměstnancům i spolupracujícím osobám nebo společníkům je taktéž přiznán nárok na průkaz ZTP/P kvůli úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepotě.

Výjimka pro nevidomé skončí ve chvíli, kdy budou pro těžce zrakově postižené zpřístupněny příslušné informační systémy, tedy internetová aplikace Elektronická evidence tržeb a Daňový portál. Další podmínkou pro zrušení nařízení bude skutečnost, že na trhu budou k dispozici řešení pokladních systémů, která budou přizpůsobena pro práci těžce zrakově postižených podnikatelů.

Do EET je aktuálně zapojeno zhruba 157 500 podnikatelů. Zákazníkům vydali 2,9 miliardy účtenek. EET začala loni 1. prosince pro restaurace a ubytování a od začátku letošního března pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Třetí fáze začne 1. března 2018. Bude se týkat stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému zapojí vybraní řemeslníci i další služby.

ČTK