Česká rozvojová agentura podpoří české firmy, které chtějí podnikat v Sýrii. Cílem dotačního titulu, do nějž se společnosti mohou přihlásit do začátku prosince, je umožnit prozkoumání možností syrského trhu, informovala agentura prostřednictvím tiskové zprávy. Tuzemské firmy mohou v rámci podpory získat až půl milionu korun. Jejich činnost však nesmí být v rozporu s doposud platnými sankcemi na Sýrii uvalenými.

„Firmy si mohou zažádat o finanční podporu svých aktivit v rámci zkoumání podmínek nového trhu a vytvoření podnikatelského plánu,“ uvedla Česká rozvojová agentura, podle které až půlmilionová finanční pomoc při devadesátiprocentním spolufinancování nákladů ze strany státu sníží prvotní riziko.

Ředitel agentury Pavel Frelich míní, že příležitosti pro české firmy jsou ve stavebnictví, zemědělství, vodohospodářství, zdravotnictví, farmacii nebo v environmentálních technologiích. Frelich nicméně upozornil, že vůči Sýrii jsou nadále uplatňovány mezinárodní sankce. Tím je zatím omezeno i případné poskytnutí dotace. Podle něj podpora nemůže být a nebude poskytnuta projektu, který by se ukázal být v jakémkoli rozporu s aktuálními sankcemi EU uplatňovanými vůči Sýrii.

Podle náměstka ministra zahraničí Martina Tlapy by výzva České rozvojové agentury měla navázat na dosavadní aktivity spojené s pomocí Sýrii. „Projekty ekonomické diplomacie plynule navazují na okamžitou humanitární pomoc a na stabilizační projekty a budou tvořit rovněž základ budoucí bilaterální hospodářské spolupráce se Sýrií. Z pohledu ČR se jako perspektivní jeví zejména infrastrukturní projekty a oblast energetiky.“

Česká republika se na pomoci Sýrii podílí dlouhodobě. Pro rozmezí let 2016–2019 Ministerstvo zahraničí České republiky vyčlenilo na asistenci ve válkou zdevastované zemi 195 milionů korun. Jedná se především o humanitární pomoc. Česká republika poskytla Sýrii zdravotní pomůcky, sušené mléko a podpořila rovněž projekty místních nevládních pomocí zaměřené na vzdělávání a zdravotnictví.