Rozhovor s Jiřím Vaníčkem, manažerem Žofínských fór

Vystudoval žurnalistiku, dlouhou dobu pracoval v Československé a později České televizi. Dnes organizuje na Žofíně již mnoho let Žofínská fóra. A současně při nich stojí i za moderátorským stolkem. Jak vidí Jiří Vaníček změny v podnikání a co ho na Žofínských fórech zaujalo?

V prosinci 2017 budete pořádat už 217. Žofínské fórum. Jak se zrodila myšlenka Žofínských fór?

Všechno začalo v roce 1994. Tehdy vyhrál taneční mistr Jan Nekola výběrové řízení na provozování rekonstruovaného paláce Žofín. Založil Agenturu NKL Žofín s.r.o. a rozhodl se vrátit paláci Žofín tak trochu zašlou slávu a učinit z tohoto nádherného místa centrum kulturního a společenského dění. Jan Nekola chtěl, aby se palác Žofín stal místem setkávání milovníků kultury a zábavy, ale i místem, kde by odborníci z řady oblastí diskutovali o aktuálních otázkách. A od tohoto záměru byl již jen krok ke zrodu Žofínských fór. První se konalo 15. prosince 1994. Hlavním hostem byl Ivan Kočárník a tématem „Hospodářský vývoj ČR“. Do Velkého sálu přišla zhruba stovka ekonomů, manažerů z různých společností, kteří podle vyprávění Jana Nekoly položili panu Kočárníkovi desítky dotazů. Takový byl tedy začátek. Žofínská fóra se od té doby pořádají pravidelně, do roku 2005 je se svým týmem organizoval a moderoval Jan Nekola. Na podzim roku 2005 jsem od něj organizaci i samotné moderování převzal já. Od roku 2005 jsem jich s opravdu malým týmem připravil a v nepřetržité řadě i odmoderoval už 160. Strašně rychle to utíká! Ruku v ruce s obsahovým i personálním zabezpečením fóra, rozesláním přihlášek, propagací jednotlivých fór a jejich moderováním máme za úkol zajistit i prezentaci partnerů fóra, kteří se rozhodnou spojit s některými tématy svoji značku. Rovněž finanční zabezpečení Žofínských fór nás stojí veliký kus práce a chtěl bych i touto cestou všem našim partnerům za tuto spolupráci poděkovat. Skutečnost, že se s Žofínskými fóry spojují opravdu prestižní společnosti, nás utvrzuje v přesvědčení, že fóra mají svoji kvalitu a že stojí za to v jejich pořádání pokračovat. Téměř vždy je Velký sál zaplněn do posledního místa.

Fóra pořádáte na různá témata. Dle čeho je vybíráte? Jaké bylo dle vás nejdůležitější Žofínské fórum?

Vždycky jsem se snažil, aby témata Žofínských fór odrážela nejaktuálnější otázky, kterými se odborná i laická veřejnost právě zabývá. Vždycky chceme přispět do diskuse, přinést i nové pohledy na situaci a díky velmi dobré spolupráci s médii třeba i pomoci nalézat odpovědi. Témata Žofínských fór jsou opravdu velice široká, v poslední době se dotýkají zejména ekonomických otázek. Stává se, že některá témata, která si stanovíme na začátku roku, postupně upřesňujeme i měníme, tak, aby byla opravdu co nejaktuálnější. Stejné je to s výběrem hostů. Naším cílem je přivést na Žofín skutečné odborníky od nás i ze zahraničí, fór se zúčastňují členové vlády, ministři a další hosté. Pravidelným a nyní již každoročním vrcholem bývá Žofínské fórum s prezidentem republiky. Věřte, že moderovat a současně vést diskusi s Václavem Klausem a nyní s Milošem Zemanem není opravdu nic jednoduchého.

Které ze setkání s politiky a ekonomy na vás nejvíce zapůsobilo?

Na to se opravdu těžko odpovídá, sám si již nevybavuji všechny hosty, které jsem na fórech uvítal. Mnoho z nich již v žádných vrcholných pozicích nepůsobí, ale mnozí mi utkvěli v paměti. Ať už v dobrém, nebo špatném slova smyslu. Diskuse totiž bývá na fórech často hodně ostrá! Jen těch termínů, kdy bude u nás zavedeno euro, na Žofíně zaznělo! Sám se nad tím někdy musím usmívat. 

Chtěl jste být vždycky moderátorem? Čím vším jste se v životě zabýval?

Tak nějak to přišlo i díky školám, které jsem vystudoval. Rozhodující byla určitě Fakulta žurnalistiky UK, odkud jsem hned nastoupil do Ústřední reakce Televizních novin. Takže moderování, to je můj denní chlebíček již opravdu dlouhou řádku let! Nejprve na obrazovce Československé i České televize, nyní v paláci Žofín. Současně velice rád moderuji nejrůznější společenské události, večírky či plesy, za mnohé vděčím i úzké spolupráci s Památníkem Lidice. To je taková moje škola života.

Jak vnímáte změny pro podnikatele v současné době?

Podnikání rozhodně není jednoduchá věc. Přináší spoustu starostí, papírování, problémů a mnohdy to radost z dobrého výsledku ani nevyváží. Tím, že hovořím o dobrém výsledku, nemám rozhodně na mysli pouze finanční přínos! Je to prostě boj a udržet se na slunci není vůbec jednoduché. Například velmi dobře vím ze svého nejbližšího okolí, jak je těžké sehnat kvalitní pracovní sílu. Je to jakýsi zakletý kruh a vystoupit z něho někdo ani nedokáže. Což je obrovská škoda. I těmto lidem se snažíme pomoci, znám jejich problémy z praxe i z diskuse, která často probíhá na zmíněných Žofínských fórech. Snad jsme mnohým podnikatelům dokázali i pomoci. Byť jen pouhou konkrétní odpovědí v rámci diskuse nebo zprostředkováním setkání se zodpovědným odborníkem, kterého na Žofínské fórum přizveme. I to mě na Žofínských fórech baví, i to mi přináší jakési uspokojení.

Máte díky Žofínským fórům také možnost srovnání politiků a ekonomů? Jak se v průběhu let podle vás změnila politická kultura u nás?

O politické kultuře se mi hovoří strašně špatně. Proto to po mně nechtějte. Jestliže chtěl Jan Nekola ze Žofína udělat centrum kultury (rozuměj i politické), pak máme v tomto jeho cíli opravdu veliký dluh. Mnohá diskuse z Žofínského fóra, která přináší i velice rozumné poznatky a závěry, končí konstatováním: „… jestliže to bude politicky průchodné.“ To konstatování jsem na Žofínských fórech slyšel až příliš často. Vždycky mi z toho bylo smutno.

Máte nějaký sen, který si toužíte splnit? 

O osobním snu hovořit nebudu a co se týče mé profese, chtěl bych, abychom Velký sál paláce Žofín dokázali vždycky zaplnit, aby návštěvníci odcházeli spokojeni a aby i číslo u Žofínských fór rostlo a rostlo.

Jaké je vaše životní krédo?

Těch mám moc, některá se takto nedají ani publikovat. Snad tedy řeknu jediné: „Když nejde o život…“ Protože problémů, se kterými se dnes a denně setkáváme, je všude tolik, že je toho na člověka až moc. A tím rozhodně nemyslím pouze sebe. Takže přijďte na Žofín, přijďte na Žofínské fórum a přesvědčte se sami. Východiska z mnoha nepříjemných situací existují. Jen musejí být „politicky průchodná“. Což říkám samozřejmě s velkou dávkou ironie.

Děkuji za rozhovor.