Rozhovor s Pavlem Makovcem, ředitelem fondu Arca Capital CEE

Od roku 1990 působí aktivně na českém kapitálovém trhu a má poměrně jasný a vyhraněný názor na to, co se děje v reálné ekonomice. V současné době je výkonným ředitelem investičního fondu ‎Arca Capital CEE. Působí také v akademické sféře na VŠE Praha a VŠFS.

Studoval jste Národohospodářskou fakultu na VŠE. Myslel jste si někdy, že budete třeba ministrem financí?

Ministrem financí jsem programově nikdy být nechtěl, protože agenda Ministerstva financí zahrnuje i spoustu, z mého pohledu, nudných povinností. Vždycky mě spíše lákala pozice člena bankovní rady, protože měnová politika a finanční trhy jsou mým koníčkem.

Finančním trhům se věnujete od roku 1991. Jak se za tu dobu změnily?

Změny za posledních téměř 30 let, kdy se jimi zabývám, jsou obrovské a vydaly by na několik monografií. Za nejvýznamnější změnu v poslední době považuji zbytnění regulace finančních trhů, která klade vysoké technické, materiální a personální požadavky na jejich účastníky a výrazně snižuje efektivnost fungování finančních institucí a menší finanční instituce fakticky vytěsňuje z trhu.

Podnikatelské prostředí se dnes velmi výrazně mění. Jak tyto změny vnímáte vy?

Některé změny jsou pozitivní, tím myslím možnosti elektronické komunikace v nejširším slova smyslu, na druhou stranu nárůst často zbytečné byrokracie rozvoj podnikání omezuje, a v některých oblastech fakticky znemožňuje.

Do čeho se dnes vyplatí investovat?

Škála investičních příležitostí a investičních instrumentů je prakticky nekonečná a záleží na averzi k riziku u jednotlivých investorů. Limitující je taky minimální výše investice u některých instrumentů, které činí některé typy investic pro většinu menších investorů nedostupnými. Stále platí základní poučky z učebnic investování. Obecně platí, že kdo chce klidně spát, investuje do dluhopisů, a kdo chce bohatě stolovat, investuje do akcií. Může se mu ale někdy stát, že zůstane o hladu.

Jak velký rozdíl je mezi investováním v době růstu a v době krize? Co investice do školství?

V době růstu je investování relativně jednoduché a vydělávají prakticky všichni, včetně úplných laiků. V době krize se teprve projeví opravdové schopnosti a zkušenosti investorů. Investice do školství patří z hlediska celospolečenského k těm nejnávratnějším a investiční aktivity v oblasti školství ze strany velkých podnikatelů a investorů dokládají, že se vyplácí i soukromým investorům.

Jak se to konkrétně vyplácí? 

Z ekonomického hlediska se dá konstatovat, že soukromé školy u nás jsou vysoce ziskové, a to jak základní, tak i střední a vysoké.  Zisková marže u soukromých škol  často převyšuje marže v  tradičních odvětvích ekonomiky. Vyplácí se ale i z hlediska PR, případně CSR, kdy úspěšní podnikatelé chtějí, aby po nich zůstalo i něco jiného než hmotné statky. A to platí pro velké a úspěšné podnikatele celosvětově. Příkladů jsou i v historii stovky.

Jak si nejvíce odpočine investor?

Je to velmi individuální a taky se preference mění s věkem. Jako dědečka šesti vnoučat mě nejvíce nabíjí pozitivní energií aktivní trávení volného času s rodinou.

Jaké byly vaše dětské sny? Čím jste se chtěl stát jako malý kluk?

Jako malý kluk jsem chtěl být původně prezidentem republiky, na střední škole jsem snil o kariéře novináře, ale nakonec jsem podlehl kouzlu ekonomické vědy a stal jsem se vysokoškolským učitelem v oboru politické ekonomie.

Děkuji za rozhovor.