Ministerstvo financí očekává přebytek veřejných financí ve výši 1,1 procenta hrubého domácího produktu. V následujících letech by se pak podle úřadu měl přebytek v poměru k hrubému domácímu produktu zvyšovat až na 1,7 procenta v roce 2020. Stejně jako v loňském roce i letos by měl přebytek veřejných financí České republiky vůči HDP patřit k nejvyšším v rámci celé Evropské unie. Vyplývá to z aktuálního Fiskálního výhledu České republiky a z prognózy Evropské komise.

V minulém roce dosáhly tuzemské veřejné finance přebytku 0,7 procenta HDP, čímž se v tomto ohledu Česká republika zařadila mezi vůbec nejlepší země v Evropské unii. Evropská unie po členských státech vyžaduje, aby schodek veřejných financí držely pod třemi procenty HDP.

S prognózou Ministerstva financí se shoduje rovněž letošní predikce Evropské komise, která předpovídá České republice přebytek veřejných financí, jenž by měl patřit mezi nejvyšší v rámci všech členských zemí Evropské unie. „Očekávání lepšího hospodaření v aktuálním roce se opírá o dosavadní vývoj pokladního plnění státního rozpočtu, rozpočtů místních vládních institucí a inkasa daňových příjmů, které rostou nadprůměrně,“ uvedlo Ministerstvo financí. Přebytek veřejných financí v letošním roce očekává také Česká národní banka, a to ve výši 1,4 procenta HDP, v příštím roce centrální banka počítá s přebytkem 1,4 procenta, a v roce 2019 dokonce s 1,5 procenta.

Podle Ministerstva financí by se měl snižovat také celkový vládní dluh, když úřad čeká jeho pokles z loňských 36,8 procenta HDP na letošních 34,7 procenta. Jeho postupné snižování ministerstvo očekává až do roku 2020, kdy by měl dosáhnout 30,9 procenta. Evropská unie požaduje, aby vládní dluh nepřekračoval 60 procent HDP.

Saldo veřejných financí je počítáno z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.