Seminář pro podnikatele zaměřený na dotační program B2B, jehož hlavní náplní je partnerství se soukromým sektorem v rámci rozvojové spolupráce, uspořádala Česká rozvojová agentura (ČRA) v prostorách Černínského paláce. V rámci semináře seznámili náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa a ředitel ČRA Pavel Frelich přítomné zástupce firem a dalších zainteresovaných institucí s výhodami a specifiky programu B2B a také s dalšími možnostmi, které nabízí ČR v rámci podpory českých firem při jejich expanzi na rozvojové trhy.

„Česká rozvojová agentura si je dobře vědoma důležitosti podpory firem při jejich vstupu na nové perspektivní trhy v rozvojových zemích. Vzhledem k tomu, že jde o riziková teritoria, je pro firmy díky dotačnímu charakteru program B2B velmi výhodný, neboť snižuje jejich riziko, a tím je i motivuje na nové trhy vstupovat. Zároveň se snažíme o koordinaci podpory s dalšími partnery. Naší snahou je zejména propojit program B2B s finančními nástroji Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) k zajištění předexportní podpory podnikatelů a následného pojištění od Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Tyto nástroje jsou s programem B2B komplementární, a proto jsme velmi rádi, že se nám podařilo s oběma institucemi podepsat memorandum o spolupráci,“ uvedl během semináře ředitel ČRA Pavel Frelich a doplnil, že do budoucna bude snahou zapojovat finanční nástroje do projektů rozvojové spolupráce v mnohem větší míře.

Česká rozvojová agentura tím odstartovala další výzvu programu B2B pro české podnikatele, která jim umožní využít dotaci k přípravě a realizaci jejich podnikatelských záměrů v rozvojových zemích. „Cílem tohoto programu je zvýšit účinnost rozvojové pomoci pomocí mobilizace soukromého kapitálu. Větším zapojením soukromých zdrojů do rozvojových projektů zvýšíme potenciál udržitelnosti dosažených výsledků rozvoje. Zároveň vytváříme příležitosti pro české podniky etablovat se na vysoce perspektivních trzích rozvojových zemí. Díky programu B2B získají firmy reference, které pak mohou využít v dalších komerčních projektech. Zahraniční rozvojová spolupráce tak hraje svoji důležitou roli v rámci ekonomické diplomacie. Jde o spojité nádoby,“ vysvětlil náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa.

Mezi návštěvníky semináře byl i podnikatel Ognjen Grebo, který pomocí dotace od ČRA staví novou sušičku obilí v regionu Brčko na severu Bosny a Hercegoviny. V průběhu prvního roku se mu již podařilo zajistit pozemek a nakoupit potřebnou technologii. Nyní plánuje společně s místním zemědělským družstvem uvést systém do provozu. Je jedním z podnikatelů, kteří si zažádali o víceletou dotaci, a musí proto koncem letošního roku prokázat, že i v tom příštím bude v projektu pokračovat.

Seminář navštívili i zástupci firmy Geomin s.r.o., kteří ocenili, že se dotace na realizaci poskytuje nově do všech rozvojových zemí. V letošním roce získali podporu na studii proveditelnosti technické podpory při environmentálně přijatelném využití neobnovitelných surovinových zdrojů v oblasti Choco v západní Kolumbii. Díky nové metodice programu se teď budou hlásit o pětimilionovou dotaci na pokračování jejich aktivit v Kolumbii.

V rámci programu B2B si může podnikatel nebo firma zažádat o dotaci na studii proveditelnosti, podnikatelský plán či realizaci projektu. Manažerka programu B2B Ludmila Leškovská ve své prezentaci zmínila hlavní změny v metodice programu oproti předešlým výzvám. Předně se program otevírá pro všechny rozvojové země dle klasifikace OECD, a to i pro fázi realizace, kde může poskytnout ČRA dotaci až do výše pěti milionů korun. Pro fázi realizace je nutné dodat s žádostí o dotaci i podnikatelský plán. „Dotace na studie proveditelnosti a podnikatelské plány bude od příštího roku poskytována do výše 250 tisíc korun s maximálně padesátiprocentním spolufinancováním. Je možné podat pouze jednu žádost za subjekt v rámci výzvy, ale žádost může mít regionální záběr, tedy např. více zemí východní Afriky. Další výzva je pak plánována na jaro příštího roku,“ vysvětlila Ludmila Leškovská a dodala, že podnikatelé obecně vnímají a oceňují změny v programu, jakož i jeho pozitivní vývoj.

Více informací o programu B2B ZDE