Finanční správa utrpěla další vážný šrám na své reputaci. Soud zrušil zajišťovací příkazy, které loni vydala proti stavební firmě ze Vsetínska. „Soud dospěl k závěru, že zajišťovací příkazy nebyly opřeny o dostatečné skutkové důvody, které by svědčily o naplnění podmínek pro aplikaci tak mimořádného institutu, jakým je zajišťovací příkaz. Majetková situace a ekonomické chování žalobce nevykazovaly tak závažné nestandardní znaky, aby odůvodňovaly přistoupení k vydání zajišťovacích příkazů,“ píše se v odůvodnění rozhodnutí soudu.

Zajišťovací příkaz, to je už pár let zlý sen každého podnikatele v této zemi. Kvůli zajišťovacím příkazům čelí Finanční správa dlouhodobě kritice politiků i médií. Za dosluhující vlády byl její ředitel Janeček několikrát na koberečku ve sněmovně, kam si ho pozvali zástupci opozičních pravicových stran. Ministr Babiš a po něm ministr Pilný byli několikrát interpelováni s dotazem, co s tím hodlají dělat. Nic viditelného se však nestalo, naopak. Kauz přibývá.

Pro připomenutí, zajišťovací příkaz je jedním z nástrojů finančáků proti neplatičům daní. Pokud úředníci nabudou dojmu, že by jakákoli firma nemusela dostát svým daňovým povinnostem, mohou předpokládanou daň vybrat dopředu, zadržet peníze nebo obstavit majetek. Desítky firem tento postup fakticky položil, protože ze dne na den nebyly schopny platit zaměstnancům či dodavatelům.

A v tom je podstata tohoto problému. Stačí pouhé podezření. Pouhé podezření úředníka. Úředníka bez významnější odpovědnosti. Zvlášť když ho podrží samotný ředitel Finanční správy. Dodejme, že několik firem uvažuje o arbitráži vedené proti státu. V případě úspěchu těchto firem, a podle rozhodnutí už několika soudů lze předpokládat jejich úspěch, to zaplatíme my všichni.

S posledním rozhodnutím soudu ovšem celá věc dostala ještě daleko obludnější rozměr. Finanční správa rozsudek nekomentovala, což se od ní tak nějak jako od orgánu státní moci čeká, ale budiž. Ovšem podle právního zástupce firmy Ondřeje Lichnovského navíc odmítla zadržované peníze napadené firmě vydat zpět. Prý s odkazem na podanou kasační stížnost. To znamená, že je teď u nás úředník vyšší soudu? Že orgán státní moci nemusí respektovat rozhodnutí soudu? To by byl velmi nebezpečný precedens, už teď mají kroky Finanční správy devastující dopady na veřejné mínění a důvěru ve státní aparát.

To by zasloužilo silnou politickou a mediální odezvu. Jenže v nastalé situaci dosluhující vlády, sestavování nové a zatím nesvolané sněmovny se toho zřejmě nedočkáme, protože politici teď řeší sami sebe. Pak musí jít na jednání schůze nové sněmovny především zákon o státním rozpočtu. Takže do té doby tady bude moci Finanční správa řádit jako černá ruka.