Průmyslové ceny v České republice v listopadu zpomalily meziroční růst na devět desetin procenta. Ve srovnání s říjnem se snížily o dvě desetiny procentního bodu. Vyšší meziroční tempo růstu naopak evidovaly zemědělské ceny. Ceny ve stavebnictví a službách rostly stejným tempem jako v říjnu. Informace přinesl Český statistický úřad. Ten rovněž uveřejnil výsledky říjnového zahraničního obchodu.

Meziroční růst cen průmyslových výrobců souvisel především se zdražením cen kovodělných výrobků o 4,9 procenta. Ve srovnání s listopadem minulého roku zdražily i ceny koksu, ropných produktů nebo potravin. Pokles ceny naopak zaznamenaly dopravní prostředky, plyn nebo elektřina.

Ceny v zemědělství v listopadu vzrostly o 10,1 procenta, zatímco v říjnu evidovaly nárůst o 8,3 procenta. Rostlinná výroba zaznamenala cenové zvýšení o 6,2 procenta z důvodu zdražení ovoce, zeleniny, obilovin a olejnin. Ceny v živočišné výrobě meziročně stouply o 16,1 procenta, zejména kvůli zdražování vajec, mléka nebo skotu.

Ve stavebnictví se ceny dle odhadů zvýšily v porovnání s loňským rokem o 1,8 procenta a ceny tržních služeb v podnikatelské sféře vzrostly o 1,6 procenta. Oproti říjnu nezaznamenaly významnější změny.

Podle ekonoma Komerční banky Viktora Zeisela statistiky ukazují, že vnější tlaky do domácích cen celkově oslabují, na čemž se podílí i dlouhodobě posilující koruna. „Ta si sice ke konci roku dává pauzu, v novém roce ale bude pokračovat v trendu zhodnocování. To by se mělo projevit i na nižší inflaci spotřebitelských cen, která svého vrcholu dosáhla v říjnu. Nicméně její pokles nebude ani v následujících měsících nijak výrazný.“

Tuzemský zahraniční obchod v říjnu meziročně zaznamenal pokles cen. Vývozní ceny se především v důsledku posílení koruny vůči euru a dolaru snížily o 1,7 procenta, přičemž stěžejní vliv na vývoj celkového meziročního indexu měly nižší ceny strojů a dopravních prostředků. Ty byly podle ČSÚ nižší o 3,7 procenta. Dovozní ceny poklesly o 2,2 procenta rovněž především z důvodu zlevnění strojů a dopravních prostředků o 5,4 procenta.