Projekt Můžeš podnikat už šestým rokem prostřednictvím přednášek podnikatelů předává zkušenosti studentům středních a vyšších odborných škol. Cílem seminářů je inspirovat studenty v České republice k podnikavosti, rozvíjet jim obzory a podpořit je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti. Seminářů se zúčastnilo již přes dvaadvacet tisíc studentů a přes sto přednášejících z nejrůznějších oborů podnikání. Letos bylo naplánováno více než sto seminářů, přičemž ještě sedm proběhne do konce roku.

Od roku 2012 se v rámci projektu Můžeš podnikat uskutečnilo 400 seminářů, kterých se zúčastnilo celkem přes 22 tisíc studentů. Součástí projektu jsou kromě inspirativních podnikatelských přednášek rovněž letní kempy. Studenti můžou využít konzultace s podnikateli, případně exkurze do vybraných podniků. Aktuálně je do projektu zapojeno 150 lidí z různých společností.

„Do seminářů se zapojují podnikatelé, kteří jsou úspěšní, féroví a svým příběhem dokážou studenty inspirovat. Každý seminář vedou dva podnikatelé vybraní tak, aby přinášeli rozdílné pohledy a příběhy,“ uvedla manažerka projektu Tereza Podhorská s tím, že se jim podařilo inspirovat celou řadu studentů, kteří začali sami podnikat a rozvíjejí vlastní firmy.

Projekt Můžeš podnikat motivuje mladé lidi k tomu, aby se rozvíjeli, realizovali a žili své (nejen podnikatelské) sny. Semináře probíhají neformální vzdělávání zážitkovou formou, která bude časem běžná ve všech předmětech a typech škol. Podnikatelé, kteří předávají své zkušenosti, pomáhají mladým lidem najít jejich vlastní životní cestu a podporují je v ní, čímž kromě vlastní seberealizace přispívají k pozitivní změně společnosti. Jen na letošní rok bylo naplánováno přes sto seminářů ve školách po celé republice, přičemž ještě sedm se jich uskuteční do konce roku. Přehled je dostupný na webu muzespodnikat.cz/semináře.

Myšlenka dělat něco užitečného pro studenty vznikla ve Zlíně. Na jaře roku 2012 se v Baťově institutu sešli zakladatelé programu u příležitosti promítání filmu s Baťovými pamětníky a následné besedy s místními podnikateli a studenty. Odkaz Tomáše Bati byl tak výrazný, že se Pavel Komárek, Miroslav Hofman a Jaroslav Řasa zavázali, že i oni budou světu prospěšní. Tak vznikl vzdělávací program Můžeš podnikat, do kterého zakladatelé postupně zvali další podnikatele a podnikatelky. V červnu 2016 byl založen nezávislý spolek Můžeš podnikat, který je financován soukromými i firemními dárci.