Na konci listopadu klesl podíl zahraničních investorů držících české státní dluhopisy pod dvaačtyřicet procent. Jednalo se o nejnižší podíl držby českých dluhopisů zahraničními investory od loňského ledna. Celkové zadlužení České republiky skrze tuzemské státní dluhopisy se v listopadu snížilo na jeden bilion šest set miliard korun. Informace vyplývají z nejnovějších dat Ministerstva financí. Důvodem je především postupné splácení krátkodobých státních obligací a nahrazování zahraničních investorů tuzemskými.

Zahraniční investoři podle aktuálních dat disponují tuzemskými státními obligacemi za 586,4 miliardy korun. Nejvyšší podíl zahraničních investorů držících české státní dluhopisy evidovala Česká republika v září, kdy činil 51,35 procenta. Ekonom Komerční banky Marek Dřímal vidí za poklesem zejména dva důvody: „Postupně se splácely krátkodobé dluhopisy, které Ministerstvo financí vydávalo v posledních několika málo letech, aby vydělalo na záporných výnosech panujících na trhu kvůli intervencím ČNB. A zároveň nejsou pro zahraniční investory české dluhopisy tak atraktivní, jak byly ještě před pár měsíci.“

Kupce ze zahraničí podle Dřímala začínají postupně nahrazovat tuzemští investoři, kteří ale obvykle požadují u dluhopisů vyšší výnos, než tomu bylo u krátkodobých zahraničních investorů. „V říjnu a v listopadu tedy výnosy českých státních dluhopisů rostly: desetiletý výnos se přiblížil dokonce ke dvěma procentům,“ doplnil Dřímal.

Zájem investorů ze zahraničí o české dluhopisy se postupně zvyšoval s blížícím se koncem devizových intervencí centrální banky spojených s kurzovým závazkem koruny vůči euru (intervence byly ukončeny 6. dubna 2017). Zvýšená pozornost investorů ze zahraničí a s tím spojený růst jejich podílu byly spojeny zejména se sázkou na posílení koruny po ukončení kurzového závazku ČNB. Vysoký zájem v té době zároveň snížil výnosnost tuzemských obligací, v řadě případů dokonce České republice zajistil, že si půjčovala za záporný úrok.