Česká republika loni hospodařila se schodkem šesti miliard dvou set milionů korun. Jednalo se o druhý nejlepší výsledek hospodaření od roku 1997. Pouze o rok dříve státní rozpočet disponoval přebytkem téměř dvaašedesáti miliard korun. Výrazné zhoršení oproti předchozímu roku souvisí zejména s nižšími příjmy z evropských fondů. Nižší schodek letošního rozpočtu podle analytiků souvisí s dobrým výkonem ekonomiky a nižšími vládními investicemi.

Podle Ministerstva financí, které o údajích informovalo, bylo navzdory schválenému rozpočtu na rok 2017 se schodkem 60 miliard korun dosaženo lepšího výsledku především díky daňovým příjmům včetně pojistného na sociální zabezpečení. Dále se podle úřadu pozitivně promítl efektivnější výběr daní a pokračující ekonomický růst doprovázený vysokou zaměstnaností a rostoucími platy v podnikatelském i veřejném sektoru. Analytici, které oslovila Česká tisková kancelář, se shodují, že za nižším schodkem státního rozpočtu oproti plánu stojí zejména dobrý výkon ekonomiky a nižší vládní investice.

Celkové rozpočtové příjmy se v roce 2017 meziročně snížily o osm miliard korun na 1,274 bilionu korun. Rozpočtové výdaje loni naopak meziročně vzrostly o 60 miliard korun na 1,28 bilionu korun. Daňové příjmy včetně sociálního zabezpečení meziročně vzrostly o 82,4 miliardy na 1,154 bilionu korun a daňové příjmy bez sociálního zabezpečení rostly o 44,7 miliardy na 687,8 miliardy korun.

V minulém roce klesl o 81,9 miliardy korun příjem evropských financí. Po očištění příjmů i výdajů o peníze z Evropské unie činil schodek rozpočtu 1,3 miliardy korun, zatímco předloni se jednalo o 13,6 miliardy korun.

Nejvyšší finanční částka v rámci běžných výdajů je každým rokem vynakládána na sociální dávky. V minulém roce na ně připadlo 530 miliard korun, meziročně asi o 17 miliard korun více. Podíl na nárůstu nesly především výdaje na důchody, které se zvýšily o 15,4 miliardy korun.

Kapitálové, tedy investiční výdaje rozpočtu, se v minulém roce snížily o 2,6 miliardy na 81,6 miliardy korun. Meziroční pokles byl podle Ministerstva financí ovlivněn tím, že v první polovině roku 2016 se ještě výrazně čerpaly kapitálové výdaje v rámci programového období 2007 až 2013, zatímco loni byly financovány společné programy Evropské unie a České republiky jen prostřednictvím operačních programů z období 2014 až 2020.