Osm z deseti manažerů evropských leasingových firem předpokládá během letošních prvních šesti měsíců růst evropského leasingového trhu. Pouze pět procent manažerů se naopak obává poklesu leasingového trhu. Řídící pracovníci ve svém očekávání vycházejí především z příznivých vyhlídek evropské ekonomiky. Vyplývá to z pravidelně prováděného průzkumu mezi leasingovými manažery společností Invigors EMEA. Poslední šetření se uskutečnilo koncem minulého roku.

Osmdesát procent řídících pracovníků leasingových firem vyslovilo stejný názor i před rokem. Pouze pět procent manažerů podle posledního šetření očekává pokles leasingového trhu. Z průzkumu také vyplynulo, že o 14 procentních bodů se zvýšil počet manažerů, kteří očekávají růst zisku své společnosti. Ziskový nárůst očekává 65 % z nich, zatímco před rokem šlo o 51 procent respondentů.

Šest z deseti respondentů předpokládá, že změny se nedočká situace v pohledávkách z leasingu po lhůtě splatnosti, oproti 67 procentům respondentů, kteří se takto vyjádřili v předchozím průzkumu. Nárůst konkurence na domácím trhu v souvislosti s nově vstupujícími společnostmi předpokládá 41 procent (v minulém šetření šlo o 36 procent).

Meziročně o jedenáct procentních bodů se na 39 procent zvýšil počet manažerů očekávajících nárůst fúzí a akvizic na evropském leasingovém trhu. Podle partnera Invigors EMEA Richarda Ryana nejnovější průzkum podnikatelské důvěry naznačuje, že evropský leasing by měl prožít dobrý vstup do roku 2018. „Názory na výhled evropského leasingového trhu se zdají být stále optimističtější,“ podotkl.

Optimisticky vnímají nadcházející měsíce rovněž představitelé tuzemských leasingových firem sdružených v České leasingové a finanční asociaci. Loni pokračoval růst financování movitých investic, který je stabilní od roku 2014. „Vzhledem k očekávanému posilování domácí ekonomiky předpokládáme, že tento trend bude nadále pokračovat. Otázka je, jakým tempem, když například vývoj na automobilovém trhu začíná vykazovat určité známky nasycenosti, což se projevilo i meziročním poklesem objemů těžké dopravní techniky financované členy asociace,“ uvedl předseda představenstva asociace Libor Bosák, podle něhož může mít svůj vliv také postupné zvyšování úrokových sazeb.