Šedesátiprocentní většina studentů technických a ekonomických univerzit však upřednostňuje před podnikatelskou činností zaměstnání. Jako největší výhody vlastního byznysu studenti uvádějí flexibilitu a možnost řídit si věci po svém. Vyšší příjem coby výhodu podnikání studenti řadí až na čtvrtou pozici. Vyplývá to z průzkumu Hospodářské komory a Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace, kterého se zúčastnilo přes dva a půl tisíce studentů z dvanácti mimopražských vysokoškolských fakult.

Právě pražské univerzity ČVUT a VŠE do průzkumu nebyly zapojeny z důvodu možného zkreslení výsledků, jelikož autoři předpokládali, že právě tyto školy ve větší míře připravují studenty na podnikatelskou činnost po ukončení studia.

Průzkum ukázal, že zaměstnanecký poměr před podnikáním upřednostňuje šedesátiprocentní většina odpovídajících studentů, což podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého není překvapením. Podle něj sice vysokoškoláci mohou disponovat velmi dobrými nápady, odrazují je ale stejné problémy, se kterými bojují všichni podnikatelé. Tedy velké množství formalit, spojených například se založením společnosti a jejím vedením a s tím spjatá administrativa a byrokracie.

Mezi tři hlavní nevýhody podnikatelské činnosti zařadilo 88 procent studentů riziko neúspěchu, 67 procent studentů se dále obává vyšší míry nejistoty i většího omezení volného času. Studenti, kteří v budoucnu počítají s vlastním podnikáním, spatřují významnou překážku v nedostatku financí (63 procent z nich) a v obavě z neúspěchu (51 procent). Třetina studentů neví, jak na to, a zhruba třetina vidí překážku v legislativních požadavcích. Čtvrtina vysokoškoláků uvedla, že je škola na podnikání dostatečně nepřipravila.

V rámci volného času pracuje nebo chodí na brigády šest z deseti vysokoškoláků. Podíl studentů, kteří se ve volném čase věnují podnikání nebo rozvoji podnikatelského záměru, se na většině škol pohybuje mezi pěti a osmi procenty. Nejvyšší podíl podnikajících studentů, kolem 15 procent, je na Fakultě ekonomicko-správní Masarykovy univerzity v Brně a Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.