Finanční vzdělávání nebo finanční gramotnost – to jsou ekonomická, politická i společenská témata poslední doby. Vzdělávají se děti na školách, už i základních. Dospělí se vzdělávají, leckdy už pozdě, v nejrůznějších občanských poradnách. A stejně jako finanční poradci své klienty průběžně vzdělávají také banky a pojišťovny. Finanční gramotnost se tak stává tématem, se kterým se setkávají všichni, bez rozdílu životní etapy, ve které se právě nacházejí. Když se podíváme na tuto problematiku zblízka, jde vlastně o tři hlavní životní úseky. Proto je dobré si osvojit několik základních pravidel pro zacházení s financemi a finančními produkty, abychom jednotlivými etapami prošli co nejhladčeji.

Těmi třemi etapami jsou „odchod dětí z hnízda“ s prvními pravidelnými výdělky, partnerský život a rodina a konečně zase příprava na odchod dětí ze společné domácnosti a příprava na život bez dětí. Každá z těchto tří životních etap má svá specifika, proto si je rozebereme podrobně. Pro každou z nich však platí několik dobrých rad a zásad zdravých financí. „Základní poučkou, byť se to dnes už tváří jako klišé, je pořádně si přečíst každou smlouvu, kterou podepisuji. Na to doplatila řada lidí zejména při sjednávání půjček a spotřebitelských úvěrů s tzv. nebankovními společnostmi,“ vysvětluje Pavel Najman, finanční poradce OVB Allfinanz. A dodává, že podobná nepozornost může vést až k dluhové spirále, na jejímž konci čekají vymáhací agentury a exekutoři. S tím je spojena i další rada. Krátkodobé půjčky mají většinou vysoké úroky, a k tomu i vysoké poplatky za obsluhu tohoto finančního produktu. Ať už junior, nebo rodina by proto měli pečlivě vážit, zda to, co plánují koupit, potřebují tak nutně a hned. To platí hlavně pro vánoční dárky nebo dražší dovolenou.

Když přijdou děti

S dětmi přichází zejména vyšší odpovědnost. Určité riskování typu „jdu na krev“ už nepřichází v úvahu. V tomto období rodina už své bydlení často má a splácí nebo má vytvořené podmínky pro sjednání hypotéky. „Nicméně je potřeba zejména zajistit pravidelnost příjmů a mít pojištěné výpadky nebo dostatečnou rezervu i při krátkodobé pracovní neschopnosti,“ upozorňuje Pavel Kremr, finanční poradce OVB Allfinanz. V tomto případě je stěžejním produktem zejména pro živitele rodiny správně nastavené životní pojištění umožňující provádění změn podle toho, jak se vyvíjí osobní situace. Jaká je realita ohledně finanční rezervy, nám ukázal exkluzivní kvantitativní výzkum od agentury Kantar TNS, provedený v září na reprezentativním vzorku české populace ve věku 18–65 let. Přestože volných prostředků nezbývá tolik, považuje většina z dotázaných za ideální, aby finanční rezerva byla vyšší než čtyři měsíční příjmy. Tento postoj pak zastává v největší míře nejstarší generace. Skutečnost je ale jiná, a tak většina z dotázaných deklaruje svou finanční rezervu maximálně do tří měsíčních příjmů. Nižší skutečnou finanční rezervu deklarují především mladší generace do 35 let.

Stejně tak, jako je potřeba mít zajištěné aspekty týkající se zdraví, je potřeba ochránit i majetek. Zde mluvíme zejména o pojištění domácnosti a stavby anebo o povinném ručení a havarijním pojištění auta. Eva Staňková, finanční poradkyně OVB Allfinanz, poukazuje na rizika podpojištění či přepojištění, která jsou bohužel velice častá. „Někteří lidé si výši pojistné částky pletou s výší pojistného krytí, a tak dům v hodnotě tří milionů máte pojištěn na částku 1,5 milionu. A v případě nehody například za 600 tisíc nedostanete celou částku, ale přesný poměr mezi pojistnou částkou a celkovou hodnotou nemovitosti, v tomto případě 300 tisíc.“

Opačným případem je naopak přepojištění, ke kterému dochází zřídka – i kvůli tomu, že postupem času hodnota nemovitosti spíše roste. Nejčastěji k této situaci dochází u havarijního pojištění, zejména u nových vozů, které velmi rychle ztrácejí hodnotu. „Zde od pojišťovny také nedostanete plnou částku, ale opět jen takovou, která odpovídá skutečné hodnotě dané věci,“ pokračuje Eva Staňková. „Této situace se můžete vyvarovat, když budete pojistné částky vhodně upravovat každý rok.“

Tento článek vznikl ve spolupráci s několika zkušenými poradci společnosti OVB Allfinanz, kteří působí v kancelářích napříč celou Českou republikou, a na základě průzkumu TNS Kantar pro OVB. Setkávají se tak s nejrůznějším spektrem přání a potřeb klientů, které každodenně řeší.

Sumář základních postupů pro zdravé finance

– Vždy se dobře seznámím se smlouvou, než ji podepíšu – pozor na výluky z pojistných plnění

– Pozor na krátkodobé půjčky a spotřebitelské úvěry obecně

– Zvažuji, co kupuji – sleduji výdaje a jejich účelnost

– Od první výplaty si odkládám měsíčně cca 10 % na důchod do vhodných produktů

– Tvořím si střednědobou a dlouhodobou finanční rezervu

– Dávám pozor na investiční produkty. Vždy můžu o investici přijít, není to spoření, jde o dlouhodobý produkt

– Klíčové je pokrytí rizika živitele rodiny pro případ výpadku příjmů

– Sleduji termíny výročí pojistných produktů a termín refixace hypotéky

– Pozor na podpojištění majetku – pojistka nekryje skutečnou cenu majetku

– Pozor na přepojištění majetku (neplatím zbytečně moc?) – zejména za havarijní pojištění auta

– Na změnu životní situace bychom měli reagovat kontrolou a případnou revizí příslušných pojistných produktů