Úvěrová spolehlivost České republiky je aktuálně hodnocena mezinárodní ratingovou agenturou Fitch Ratings na úrovni A+. Ratingový výhled tuzemska je nadále pozitivní, což může vést k tomu, že agentura by v blízké době mohla rating úvěrové spolehlivosti České republiky dokonce ještě zlepšit. Úvěrové hodnocení je podstatné zejména pro investory, protože v určité standardizované formě vypovídá o tom, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček v dané zemi.

Fitch Ratings u České republiky vyzdvihuje zejména dobrý stav vládních financí i bankovního systému. K dalšímu zvýšení už tak dobrého úvěrového ratingu by podle agentury mohlo přispět třeba pokračující snižování poměru vládního dluhu k hrubému domácímu produktu. Tento podíl ke konci minulého roku agentura odhadla na úroveň 35,1 procenta.

Na stejné úrovni jako Česká republika, tedy A+, je podle Fitch Ratings aktuálně hodnoceno třeba Slovensko, Izrael, Čína, Estonsko, Tchaj-wan nebo Chile. Hůře jsou hodnoceny třeba Irsko, Japonsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Island, Mexiko, Maďarsko, Rusko, Španělsko nebo Itálie. Vůbec nejlepšího hodnocení, AAA, pak dosahují Německo, Norsko, Švýcarsko, Dánsko, Švédsko, Kanada, Rakousko, Lucembursko, Nizozemsko nebo Singapur.

Agentura na základě svých odhadů uvádí, že reálný hrubý domácí produkt České republiky především díky spotřebě domácností podporované stoupajícími disponibilními příjmy v minulém roce stoupl o 4,3 procenta. Výhledově Fitch Ratings očekává postupné ochlazení tempa růstu české ekonomiky, když na letošní rok agentura předpovídá zpomalení tuzemského tempa růstu hrubého domácího produktu na 3,5 procenta a v roce 2019 další propad na 2,9 procenta.

Rating úvěrové spolehlivosti je důležitý především pro investory. Čím je hodnocení vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a existuje větší pravděpodobnost, že se mu povede zajistit nižší úrok úvěru.