Dnes Poradna s Evou Staňkovou, oblastní vedoucí OVB Allfinanz

Vaším domem prolétla povodeň, vítr strhl střechu, na garáž spadl strom, dům zachvátil oheň. Poté, co vydýcháte první šok, uklidníte se, že přece máte pojištění a opravy zaplatíte z něj. Co když ale ne? Co když vám likvidátor pojišťovny oznámí, že dostanete výrazně méně peněz, protože máte nemovitost podpojištěnou? A jak se naopak vyvarovat přepojištění?

Žijeme v době, kdy si nabytých statků mnohdy vážíme natolik, že jejich pojištění bereme jako automatickou věc. To je samozřejmě správně. Ne vždy ale takové smlouvy odpovídají skutečné hodnotě daného majetku. Posviťme si proto na nejčastější chyby, které lidé při zajišťování svého majetku dělají.

Podpojištění

Takzvané podpojištění bývá nejčastější v případě nemovitostí nebo domácností. Je to způsobeno většinou tím, že hodnota nemovitosti v čase roste, anebo tím, že ve svém bydlení provedete rekonstrukci, a tím je zhodnotíte. V takovém případě se vždy vyplatí nakouknout do pojistné smlouvy a ověřit si částky, na které je vaše nemovitost, respektive domácnost, pojištěná.

Někteří lidé si výši pojistné částky pletou s výší pojistného krytí. Uveďme si proto příklad. Disponujete domem v hodnotě tří milionů, ale pojistnou částku máte nastavenu na 1,5 milionu. Řeknete si, že škodu přesahující jeden a půl milionu na domě nikdy mít nebudete, takže je zbytečné platit vyšší pojistné. Jenže tak to bohužel nechodí. Když přijde vichřice a strhne vám střechu v hodnotě 600 tisíc korun, nedostanete 600 tisíc korun. Pojišťovna bude krátit výsledné plnění poměrem, v jakém máte (pod)pojištěnou CELOU nemovitost. V našem případě byste tak od pojišťovny dostali 300 tisíc, tedy polovinu škody, protože máte nemovitost pojištěnou jen na polovinu její hodnoty. Jestli tedy máte pocit, že jste na platbě nižšího pojištění za ty roky ušetřili, vězte, že když dojde na pojistné plnění, ve výsledku dost proděláte.

Přepojištění

Opakem podpojištění je přepojištění. Tedy situace, kdy máte věc nebo nemovitost pojištěnou na vyšší částku, než jaká je její hodnota. Protože ceny nemovitostí v čase spíše rostou, k jejich přepojištění nedochází příliš často. Nezřídka se však s přepojištěním setkáváme u havarijního pojištění aut, zejména pak těch nových, která rychle ztrácejí svou hodnotu. Pojišťovny vás na vyšší než potřebné částky neupozorní a vy platíte stále stejně vysoké pojištění. Při plnění pak opět nedostanete plnou částku, ale jen takovou, která odpovídá skutečné hodnotě pojištěné věci. Aby tato situace nenastala, je vhodné pojistné částky upravovat každý rok.

Jak se bránit podpojištění

Stejně jako hodnotu svého auta byste měli každý rok kontrolovat také pojistné smlouvy na domácnost a nemovitost. Určitou pasivní formou ochrany při zvýšení ceny nemovitosti je sjednání takzvané indexace pojištění. To znamená, že se vám pojistné částky automaticky mění dle situace na trhu. Takže když ceny nemovitostí vzrostou, zvýší se automaticky také vaše pojistné i pojistná částka. Vůbec nejlepší cestou je mít dobrý přehled o všech smlouvách, které platíte. A pokud na to nemáte čas, měl by za vás tyto detaily sledovat váš finanční poradce.

Eva Staňková o sobě

Narodila jsem se v Českých Budějovicích, kde jsem úspěšně vystudovala pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity obor matematika a tělesná výchova. Již od mala se aktivně věnuji všem sportům, a to mi vydrželo až do dnešní doby. Sport patří k mým největším koníčkům a doprovází mě celý můj život. Aktivně jsem hrála pozemní hokej, ve kterém jsem reprezentovala Českou republiku na několika mistrovstvích Evropy a světa. Stále aktivně hraji a v současné době i trénuji družstvo žen. Hokej je místo, kde se dokážu odreagovat a odpočinout. Kromě sportu mám ráda i dobré jídlo a pití, které si nejčastěji vychutnávám v přítomnosti mých nejbližších.

Mým cílem a snem vždy bylo mít vlastní firmu. Patřím mezi cílevědomé jedince a kladu si stále větší a vyšší cíle, což mi dává neustálé nové podněty se zlepšovat a posouvat se dále kupředu. Mojí motivací je poskytovat kvalitní a profesionální poradenství v oblasti finančních služeb co největšímu počtu klientů a firem. Odměnou za mou snahu je jejich spokojenost.

Obrovským vzorem jsou mi rodiče, kteří mě vychovávali v úctě k lidským hodnotám jako je upřímnost, spravedlnost, pokora a poctivost. Jsou to mí učitelé a vždy stáli na mé straně a podporovali mě. Za to jim patří obrovské díky.